www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Приватне...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Приватне право в умовах глобалізації: теоретичні та практичні аспекти"
РубрикаКонференції
Дата проведення19.04.2012
Телефони(512) 34-20-91
Факс(512) 34-01-12
Web-сторінкаhttp://nikolaeviuscivile.org.ua/
E-майлnikolaeviuscivile@yandex.ua
Адреса оргкомітетувул. Генерала Карпенка, буд. 18, м. Миколаїв, Україна, 54038

Дата проведення: 20 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 19 квітня 2012 року

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет "Одеська юридична академія" Миколаївський комплекс

Тематичні напрямки:
1. Теоретико-методологічні орієнтири приватно-правових досліджень в епоху постмодерну;
2. Віддзеркалення глобалізаційних та євроінтеграційних процесів в теорії та практиці сучасної цивілістики;
3. Проблеми публізації приватного права: вітчизняний та зарубіжний досвід;
4. Аксіоматичні засади і перспективи розвитку аграрного, екологічного, трудового права та права соціального забезпечення;
5. Реалізація права на справедливий судовий розгляд в цивільному та господарському судочинстві;
6. Порівняльна цивілістика як засіб універсалізації права.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Умови участі: Необхідно надіслати (подати) до Оргкомітету:
- заявку (зразок заявки додається);
- тези доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок);
- електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресами);
- копію квитанції про оплату.

Організаційний внесок: за участь у конференції та покриття витрат на видання збірника за результатами конференції та оплату поштових послуг сплачується внесок у розмірі 100 гривень (за необхідності відправлення збірника матеріалів конференції в інші держави - 30 доларів США).

Оплата участі:
Оргвнесок вноситься особисто, електронним або поштовим переказом за адресою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18, МК НУ "ОЮА" Оборотову Ігорю Гариславовичу

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, грамотно і охайно оформлена.
2. Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова. Поля: верхнє - 15, нижнє - 15, праве - 15, ліве - 20, Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, стиль - Normal.
3. Текст може містити лише кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення).
4. Сторінки не нумеруються.
5. Перший рядок - прізвище та ім'я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Другий рядок - науковий ступінь, вчене звання, посада. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
6. У кінці тексту доповіді, при необхідності, розміщують список використаної літератури, при оформленні якого слід дотримуватися вимог державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"

- назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Vadim Panov);
- текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf, *.doc або *.docx
- при направленні файлу електронною поштою, тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою "на конференцію".

- доповіді учасників будуть розміщені на Інтернет-сайті кафедри цивільно-правових дисциплін МК НУ "ОЮА";
- збірник наукових праць, до якого будуть включені найбільш цікаві доповіді, буде виданий та розповсюджений серед учасників до 20 травня;
- оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові.

Заявка на участь:
Заявка На участь у Міжнародній науковій Інтернет-конференції "Приватне право в умовах глобалізації: теоретичні та практичні аспекти"
Прізвище
Ім'я
По батькові
Місце роботи
Вчене звання, посада
Тема доповіді
Назва секції
Прізвище, ім'я, по-батькові, наукова ступінь, вчене звання, місце роботи, посада наукового керівника
Координати для контакту:
Індекс, адреса
Тел.:
Ел. адреса
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия