www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна  науково-практична конференція  "Євроінтеграційні процеси в суспільстві: трансформація та розвиток"
РубрикаКонференції
Дата проведення03.04.2012
Адресам. Тернопіль
Телефони+380 97 839-00-66; +380 63 301-96-81
Факс(352) 52-54-75
Web-сторінкаhttp://www.conf.tisit.info/
E-майлconf@tisit.info
Адреса оргкомітетуТернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ), вул. Танцорова, 51, м. Тернопіль, 46008

Дата проведення: 18-19 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 3 квітня 2012 року

Організатори:
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
Інститут регіональних досліджень НАН україни
Тернопільський інститут АПВ НААНУ
Краківський економічний університет
Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського
Бізнес-інкубатор тернопільщини

Тематичні напрямки:
1. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів:
- "зелена" економіка, економічні механізми діяльності підприємств в умовах євроінтеграції;
- інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва регіонів;
- екологічні проблеми територій;
- сучасні проблеми менеджменту та маркетингу територій.

2. Соціальні інституції в умовах європейської інтеграції:
- роль соціально-культурної сфери для розвитку інтеграційних процесів;
- український та міжнародний досвід організації соціальної роботи;
- соціальні фактори інноваційного розвитку економіки;
- роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційного потенціалу регіонів.

3. Інтеграційні процеси в сучасному суспільстві:
- зовнішньоекономічна діяльність держави та євроінтеграційні процеси;
- формування нового світового економічного порядку;
- інституційне забезпечення євроінтеграційних процесів;
- Україна та ЄС: нова стратегія співробітництва.

4. Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційним розвитком територій:
- новітні інформаційні системи в освіті та науці;
- дистанційні технології в бізнесі і соціальній сфері: напрями розвитку;
- електронне врядування територій;
- безпека та системи захисту інформації.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Умови участі: Необхідно надіслати на адресу оргкомітету в паперовому та електронному вигляді такі матеріали:
а) заявку на участь в конференції;
б) тези доповідей;
в) квитанцію про перерахування коштів.

Організаційний внесок:
Заочна участь (включає вартість публікації і розсилки збірника матеріалів конференції) - 90 грн.

Участь у заходах згідно програми конференції (без вартості публікації) - 120 грн

Оплата участі:
Реквізити для оплати: р/р 26005738 у АТ "Ерсте Банк" м. Київ, МФО 380009, код 31743974, ПВНЗ "ТІСІТ" призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Тези доповіді подаються на аркушах формату А-4, підписані автором (авторами), на дискеті 3,5 чи СD-R, DVD-R та надсилаються на електронну пошту. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Kvytanciya_Ivanov.
3. Обсяг тез - 2-4 сторінки. Сторінки тез не нумерувати.
4. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
5. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5.
6. У верхньому правому куті - ім'я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи.
7. Нижче - через один інтервал - назва доповіді - жирними великими літерами по центру сторінки.
8. Через один інтервал текст доповіді (тез).
9. В кінці тексту через один інтервал наводиться література. Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках.
10. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей (тез).
11. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия