www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини  і громадянина"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.04.2012
Телефони(342) 59-60-09; +380 63 414-60-99, +380 95 635-31-33
E-майлlawdept@pu.if.ua
Адреса оргкомітетуЮридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 44а, м. Івано-Франківськ, 76018

Дата проведення: 27-28 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 10 квітня 2012 року

Організатори:
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Юридичний інститут

До участі запрошуються: молоді вчені-юристи, аспіранти, працівники суду, право¬охоронних та правозахисних органів, недержавних організацій.

Тематичні напрямки:
1) філософські, історичні та психолого-правові аспекти дослідження проблем правового статусу особи;
2) конституційний лад та права людини;
3) проблеми правового регулювання майнових, особистих немайнових та господарських відносин;
4) соціальні, трудові гарантії захисту прав та основних свобод людини і грома¬дянина;
5) права людини та безпечне екологічне середовище; реформування земельних, аграрних правовідносин;
6) правові основи боротьби зі злочинністю як важливий чинник забезпечення прав та сво¬бод людини і громадянина: кримінологічні та кримінально-правові аспекти;
7) процесуальні гарантії прав та законних інтересів особи у цивільному, гос¬подарському, адміністративному та кримінальному судо¬чинстві.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Умови участі: Для публікації доповідей у збірнику матеріалів конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету :
- заявку учасника;
- текст доповіді (файл названий прізвищем автора у форматі Word);
- відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня) або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку;
- відскановану копію квитанції про оплату оргвнеску (у форматі .jpg).

Організаційний внесок: 120 грн.

Оплата участі:
Оплату можна здійснити у будь-якому відділенні Приватбанку на картковий рахунок 4405 8823 0208.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг доповідей - до 4 сторінок.

Оформлення доповідей: формат А-4, поле верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см, шрифт Timeѕ New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Назва доповіді - посередині рядка жирним шрифтом; нижче, через 1 інтервал праворуч - прізвище та ініціали автора, назва установи, де працює чи навчається автор; далі, через 1 інтервал - текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється в кінці тексту під назвою "Література". В тексті зноски вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому - номер сторінки (сторінок).

Заявка на участь:
Заявка на участь у роботі щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів "Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина", 27-28 квітня 2012 року
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Службова адреса
Домашна адреса
Контактний телефон
Назва секції
Тема доповіді
Я планую
Приїзд і особисту участь в роботі конференції
Надання тексту доповіді
Необхідність бронювання готелю
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия