www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VI Всеукраїнська науково-практична конференція ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VI Всеукраїнська науково-практична конференція  Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці
РубрикаКонференції
Дата проведення16.05.2012
Телефони(642) 59-03-45
Web-сторінкаhttp://its.luguniv.edu.ua/kaf1_u/sc_work/seminar.html/
E-майлconfits@luguniv.edu.ua; zavkafinfo@luguniv.edu.ua

Дата проведення: 31 травня - 1 червня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 16 травня 2012 року

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет

Тематичні напрямки:
1. Комп'ютерна підтримка навчання в середній та вищій школі.
1.1. Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства.
1.2. Комп'ютерна підтримка фундаментальних, фахових і природничих, гуманітарних і філологічних дисциплін; створення, сертифікація і використання програмних засобів навчального призначення.
1.3. Педагогічні особливості інформаційного забезпечення дистанційної освіти (ДО).
1.4. Інформаційно-комунікаційні технології управління та діагностики навчально-виховного процесу.
2. Інформаційні технології в соціально-економічних системах.
2.1. Моделювання соціально-економічних процесів та систем.
2.2. Інформаційне забезпечення соціально-економічних процесів та систем.
2.3. Математичні моделі в економіці, керуванні, ДО та їх реалізація.
3. Інформаційні технології у виробництві та науковій діяльності.
3.1. Системи автоматизації проектувальних робіт.
3.2. Автоматизація технологічних процесів.
3.3. Автоматизовані системи управління та автоматизовані робочі місця.
3.4. Комп'ютерні графічно-інформаційні технології.
3.5. Програмне забезпечення та математичне моделювання інформаційних систем..
3.6. Комп'ютерні онтології та їх застосування.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі: Необхідно надіслати матеріали (на електронну адресу та звичайною поштою) до Оргкомітету:

1. Заявка учасника конференції (обов'язково друковану та її електронну версію дивись таблицю 1) (назва файлу повинна включати прізвище й ініціали першого автора латинськими літерами, наприклад, IvanovІ.І._zayav.doc).
2. Текст тез (1-3 сторінки) підписаний авторами (обов'язково друковану та електронну версії) (назва файлів повинна включати прізвище першого автора, наприклад, IvanovІ.І._tez.doc). У випадку, якщо, від одного (першого автора) кілька тез та статей - додайте до імені файлу відповідну цифру (IvanovІ.І._tez1.doc, IvanovІ.І._tez2.doc).
3. Текст статті та анотації англійською, українською і російською мовами, підписаний авторами, які оформлені згідно вимог до відповідних збірників ВАК (обов'язково друковану та їх електронну версію, назви файлів повинні включати прізвище першого автора, наприклад, IvanovІ.І._stat.doc);
4. Ілюстративний матеріал виконується на комп'ютері чітко і якісно (електронна версія графічних файлів додається на CD або DVD). Бажано не використовувати засоби створення рисунків програми MS Word. Посилання на ілюстрації в тексті тез та статті - обов'язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами (дивись розділ "Вимоги до оформлення матеріалів конференції").
5. Супровідні документи.

Супровідні документи до статей

1) витяг з протоколу засідання відповідної кафедри із рекомендацією про друк статті (скановану копію надіслати ел. поштою);
2) ґрунтовна рецензія доктора (в окремих випадках кандидата) наук на статтю (скановану копію надіслати ел. поштою);
3) копії документів про сплату (оригінали залиште собі) - окремо оргвнесок (тези) та окремо за друк статті (скановану копію надіслати ел. поштою).

Організаційний внесок: становить 125 гривень - одна квитанція, окремо друга квитанція - за друк статті. Вартість друку статті - 21 гривня.

Оплата участі:
Банківськи реквізити для сплати:
Банк одержувача: ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк)
МФО банка одержувача: 304966
Код у ЄДРПОУ 24857596
Картковий рахунок одержувача: № 26258974359316
П.І.Б. одержувача: Жукова Вікторія Миколаївна
Призначення платежу: перерахування коштів на картковий рахунок № 26258974359316 Жукової В.М. від П.І.Б.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc, .rtf), які відповідають вимогам:
- обсяг до 3 сторінок формату А5; поля: верхнє, нижнє, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см; міжрядковий інтервал - одинарний;
- перший абзац - УДК - до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;
- другий абзац - назва статті - по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, всі великі;
- третій абзац - ініціали та прізвище автора(ів) - до правого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, курсив;
- четвертий абзац - назва організації - по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;
- п'ятий абзац - пустий рядок;
- далі текст тез, який повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки (шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см);
- після тексту тез - пустий рядок;
- далі список літератури - Література: - до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см (бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом, у порядку цитування, прізвище та ініціали автора праці (першого співавтора) роботи або перше слово назви виділяється напівжирним шрифтом. Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008).
- рисунки в тексті матеріалів - по центру сторінки;
Рис.1. Назва - по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;
- таблиці: Таблиця 1 - до правого краю сторінки; шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;
Назва таблиці - по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия