www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна студентська науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна студентська науково-практична  конференція "Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.04.2012
Телефони+380 95 354-15-88
E-майлek_vlasenko@mail.ru
Адреса оргкомітетуСевастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБ, вул. Паркова, 6, м. Севастополь, 99057, Україна

Дата проведення: 30 квітня - 2 травня2012 року

Останній день подання матеріалів: 15 квітня 2012 року

Організатор:
Севастопольский інститут банківської справи
Української академії банківської справи Національного банку України

Секції:
Секція 1. Розвиток фінансово-кредитної системи в умовах глобалізації.
Секція 2. Актуальні питання обліку, аналізу, контролю і аудиту.
Секція 3. Математичні методи і інформаційні технології в економіці.
Секція 4. Зовнішньоекономічна діяльність і міжнародний менеджмент в умовах європейської інтеграції.
Секція 5. Соціально-гуманітарні і правові аспекти розвитку сучасної економіки в контексті євроінтеграційних процесів.
Секція 6. Англійська мова

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Умови участі: необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету такі матеріали:
1. Заявка учасника конференції.
2. Тези доповіді.
3. Рецензія наукового керівника.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези доповідей надаються на аркушах формату А4 з одинарним міжрядковим інтервалом. Об'єм тез не більше 3-х сторінок. Тези в електронному вигляді зберігаються у форматі .doc, текстовий редактор MS WORD 97-2003. Рецензія, підписана керівником, - у відсканованому вигляді.

Текст має бути вирівняним з двох сторін (шрифт - Times New Roman, кегль 14). Абзацний відступ - 10 мм, поля - 25 мм. Сторінки не нумеруються, слова друкуються без перенесень. У тезах доповідей необхідно вказати використану літературу. Усі нетекстові об'єкти створюються вмонтованими засобами MS Word.

Для формул необхідно використовувати редактор MS Equation, для діаграм і графіків -MS Excel. Колір графічного матеріалу - чорно-білий. Структура тез: індекс УДК; через 1 інтервал з вирівнюванням по правому краю (напівжирний шрифт) П.І.Б. авторів, на наступному рядку П.І.Б. наукового керівника, на наступному рядку назва організації;
через 1 інтервал з вирівнюванням по центру назва статті прописними літерами; через 1 інтервал тези доповіді.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Назва ВНЗ
Адреса ВНЗ
Факультет
Кафедра
Курс
Факс (кафедри/факультету)
П І Б наукового керівника
Науковий ступень, вчене звання керівника
Посада керівника
Назва секції
Тема доповіді
Необхідність технічних засобів
E-mai1
Контактний телефон
Дата заповнення заявки
Форма участі:
- доповідь на конференції
- дистанційн
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия