www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція "Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні  засади"
РубрикаКонференції
Дата проведення21.04.2012
Телефони+380 97-709-72-57; (352) 51-31-60
Факс(352) 43-61-44
Web-сторінкаhttp://conftiapv.at.ua/
E-майлconftiapv@gmail.com
Адреса оргкомітетуТернопільський інститут АПВ НААН вул. Тролейбусна, 12 м. Тернопіль, Україна, 46027

Дата проведення: 26-27 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 21 квітня 2012 року

Організатори:
Тернопільський інститут агропромислового виробництва (м. Тернопіль)
Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця) Подільський
державний аграрно-технічний університет (м. Кам'янець-Подільський)
Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький)
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (м. Тернопіль)
Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)
Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ)
Казахський агротехнічний університет ім. С. Сейфулліна (Казахстан, м. Астана)

Тематичні напрямки:
Секція 1. Сільськогосподарські науки
- загальне землеробство;
- кормовиробництво і луківництво;
- агрохімія;
- первинна обробка продуктів рослинництва;
- селекція і насінництво;
- розведення та селекція тварин;
- овочівництво;
- годівля тварин і технологія кормів;
- плодівництво;
- рибництво;
- виноградарство;
- технологія виробництва продуктів тваринництва;
- рослинництво;
- історія сільськогосподарських наук;

Секція 2. Біологічні науки
- біохімія;
- екологія;
- іхтіологія;
- гідробіологія;
- фізіологія рослин;
- ґрунтознавство;
- фізіологія людини і тварин;
- біотехнологія;
- генетика;
- історія біології;

Секція 3. Ветеринарні науки
- діагностика і терапія тварин;
- ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні
- патологія, онкологія і морфологія тварин; хвороби та імунологія;
- ветеринарна фармакологія та токсикологія;
- гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
- ветеринарно-санітарна експертиза;
- ветеринарне акушерство;
- ентомологія;
- історія ветеринарії;

Секція 4. Технічні науки
- машинобудування в АПК;
- експлуатація та ремонт сільськогосподарських
- енергетика в сільському господарстві;
- машин та обладнання;
- технології в харчовій та легкій промисловості;
- історія техніки;

Секція 5. Економічні науки
- економічна теорія та історія економічної думки;
- гроші, фінанси і кредит;
- світове господарство і міжнародні відносини;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- економіка та управління національним господарством;
- статистика;
- економіка та управління підприємствами;
- математичні методи, моделі та інформаційні
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- технології в економіці;
- економіка природокористування та охорони;
- економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
- навколишнього середовища;
- теорія та історія державного управління;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка;
- суб'єкти і механізми державного управління.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Умови участі: Необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:
- заявку на участь;
- матеріали доповіді;
- скановану копію квитанції.

Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov.

Після надсилання матеріалів обов'язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Організаційний внесок: 80 грн. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн.

Оплата участі:
Реквізити для оплати оргвнеску:
Грошовим переказом у відділеннях поштового зв'язку:
На ім'я Сава Андрій Петрович, до запитання,
м. Тернопіль - 27, Україна, 46027

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді - три особи.
3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.
4. Обсяг матеріалів - до 3-х сторінок, які не нумерувати;
5. Формат - А4, гарнітура - MS Word.
6. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см.
7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
8. У верхньому правому куті - ім'я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання,
посада, назва установи, місто, країна (для іноземців).
9. Нижче - через один пробіл - назва доповіді (великими жирними літерами по центру).
10. Нижче - через один пробіл - текст доповіді (тез).
11. В кінці тексту - через один пробіл - наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на
літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я та по батькові
Наукова ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Вказати, чи потрібен додатковий екземпляр збірника
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия