www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IV Всеукраїнська науково-практична...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IV Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція "Український науково-інтелектуальний  простір: реалії та перспективи розвитку"
РубрикаКонференції
Дата проведення25.04.2012
Телефони+380 97 923-16-58, +380 97 625-80-83
Web-сторінкаhttp://www.neasmo.org.ua/
E-майлneasmo@ukr.net
Адреса оргкомітетугурт. 1, кім. 108, вул. Сухомлинського, 32, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., 08401

Дата проведення конференції: 28-30 квітня 2012 р.

Останній день подачі матеріалів: 25 квітня 2012 р.

Організатори:
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Молодіжна громадська організація "Незалежна асоціація молоді"
Студентське наукове товариство історичного факультету "Комітет дослідження історії та сучасності"

Робочі напрямки секцій:

І. Біологічні науки
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.

II. Географія та геологія
1. Регіоноведення і регіональна організація суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та екологічний моніторинг.
7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.

III. Державне управління
1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.

ІV. Екологія
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.
5. Проблеми екологічного виховання молоді.
6. Екологічний моніторинг.

V. Економіка
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.

VI. Історія
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.
5. Усна історія.

VII. Математика
1. Диференціальні та інтегральні рівняння.
2. Перспективи систем інформатики.
3. Теорія ймовірностей та математична статистика.
4. Прикладна математика.
5. Математичне моделювання.

VII. Мистецтво
1. Музичне мистецтво.
2. Мистецтво танцю.
3. Театральне мистецтво.
4. Фото і кіномистецтво.
5. Мистецтво дизайну.

XIX. Педагогіка
1. Дистанційна освіта у вищий школі.
2. Проблеми підготовки фахівців.
3. Методичні основи виховного процесу.
4. Стратегічні напрями реформування системи освіти.
5. Сучасні методи викладання.
6. Соціальна педагогіка.

X. Політологія
1. Виборчі технології.
2. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство.
3. Відносини України з НАТО.
4. Відносини України з країнами СНД.

XI. Право
1. Історія держави та права.
2. Адміністративне і фінансове право.
3. Охорона авторських прав.
4. Трудове право та право соціального забеспеченя.
5. Карне право та кримінологія.
6. Боротьба з економічними злочинами.
7. Екологічне, земельне та аграрне право.
8. Конституційне право.
9. Цивільне право.
10. Господарське право.
11. Криміналістика та судова медицина.
12. Підприємницьке та банківське право.
13. Кримінально-процесуальне право.

XII. Психологія
1. Місце психолога на виробництві.
2. Форми роботи психолога-практика.
3. Сучасні тенденції в методології психологічних досліджень.
4. Психологія тероризму.
5. Психолого-виховні проблеми розвитку. особистості в сучасних умовах.
6. Клінічна психологія.
7. Загальна психологія.
8. Педагогічна психологія.
9. Психологія розвитку.
10. Психологія праці.
11. Психофізіологія.
12. Соціальна психологія.

XIII. Соціологія
1. Кадровий менеджмент.
2. Сучасні технології соціального опитування.

XIV. Сучасні інформаційні технології
1. Комп’ютерна інженерія.
2. Обчислювальна техніка та програмування.
3. Програмне забезпечення.
4. Інформаційна безпека.

XV. Фізична культура та професійний спорт
1. Фізична культура і спорт: проблеми дослідження, пропозиції.
2. Розвиток фізкультури і спорту в сучасних умовах.

XVI. Філологічні науки
1. Методика викладання мови та літератури.
2. Риторика і стилістика.
3. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови.
4. Синтаксис: структура, семантика, функція.
5. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою.
6. Актуальні проблеми перекладу.
7. Мова, мовлення, мовна комунікація.
8. Українська мова та література.
9. Російська мова і література.
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.

XVII. Філософія
1. Філософія літератури та мистецтва.
2. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія науки.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на web-сторінці за адресою:
http://www.neasmo.org.ua (розділ «Наукові конференції»). За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів

Вартість участі:
оргвнесок - 50 грн.
1 сторінка формату А4 - 20 грн.,
мінімальний об'єм статті - 5 сторінок

На одну наукову працю надсилається 1 (один) збірник матеріалів конференції на адресу, яку було вказано у відомостях про автора.
Для отримання додаткових екземплярів збірника матеріалів необхідно сплатити їх вартість у розмірі 50 гривень за кожний додатковий примірник. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно, вказавши про це у квитанції, що надсилається.
Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу протягом місяця після закінчення конференції.

Кошти можна перерахувати одним із 2-х способів:

1. або на банківський рахунок
Банківські реквізити:
"Філія ВАТ КБ "Надра" Київське РУ"
Р/р: 26007007081001
ВАТ МФО 320564
Одержувач: МГО "Незалежна асоціація молоді"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 26426765
Призначення платежу: благодійний внесок на проведення конференції.

2. або на картку Приватбанку
Номер картки 4627 0817 2749 0885
Одержувач: Бобровнік Юрій Вікторович

Увага! Також потрібно відправити SMS підтвердження про оплату на номер мобільного телефону +380 97 923-16-58, у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.

Умови участі
В оргкомітет необхідно надіслати:
- матеріали для участі у конференції;
- відомості про авторів;
- відскановану копію документа про оплату благодійного внеску.

Статті - в електронному вигляді на адресу електронної скриньки оргкомітету або листом - на адресу Укрпошти, на CD-дисках (дискети не приймаються) із додаванням друкованих матеріалів.

Відомості про авторів (домашня адреса, код міста, телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, наукова ступінь, науковий керівник (для студентів та аспірантів) та адреса для надсилання збірника - на окремому аркуші.

Відскановану копію документа про оплату благодійного внеску треба надсилати разом із статтями на електронну адресу або звичайною поштою.

Вимоги до оформлення матеріалів:

До друку приймаються статті доповідей обсягом від 5 сторінок, набрані у редакторі Word у вигляді комп'ютерного файла з розширенням *.doc, Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1.5. Поля з усіх сторін 20 мм.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия