www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів "Від громадянського суспільства - до правової держави"
РубрикаКонференції
Дата проведення17.04.2012
Телефони+380 57 707-54-85; +380 68889-45-24
E-майлjurconferen2012@ukr.net
Адреса оргкомітетуХНУ імені В.Н. Каразіна, Північний корпус, юридичний факультет, наукова частина, пл. Свободи,6, м. Харків, Україна, 61022

Дата проведення: 27 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 17 квітня 2012 року

Організатор:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна юридичний факультет

Тематичні напрямки:
1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права.
2. Конституційне право. Міжнародне право. Муніципальне право.
3. Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес.
4. Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право.
5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право.
6. Трудове право та право соціального забезпечення.
7.Екологічне, земельне та аграрне право.
8. Фінансове право. Банківське право.
9. Господарське право та господарський процес.
10. Право інтелектуальної власності. Інформаційне право.
11 Проблеми боротьби зі злочинністю. Національна, регіональна та міжнародна безпека.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі: Необхідно надіслати на електронну адресу одночасно:
- заявку з вказівкою про особисту участь та згодою про передачу невиключних прав на використання тез (див. зразок);
- відредаговані тези доповіді (див. вимоги до оформлення);
- засвідчену рецензію наукового керівника для осіб, що не мають науковий ступінь (перескановану, в електронному варіанті).

Увага!: Участь у конференції безкоштовна.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1) Матеріали подаються у форматі "doс" або "rtf" текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту - 2-10 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтерліньяж - 1,5.

2) Назва доповіді - великими літерами посередині рядка; нижче, через інтервал ініціали та прізвище автора, назва установи, де він навчається чи працює (із зазначенням посади, наукового ступеня або курсу і факультету), далі, власний e-mail, який буде вказаний на Internet-сторинці для можливості спілкування з автором наданих матеріалів (обов'язково!). Далі, через інтервал ключові слова роботи (не більше шості слів, що характеризують зміст дослідження) та, ще через інтервал, самий текст тез.

В кінці - зазначення наукового керівника: П.І.Б., науковий ступень, звання, посада (для авторів, які не мають наукового ступеню).

3) Посилання у тексті повинні бути заключені у квадратні дужки, в яких зазначається номер посилання і номер сторінки відповідного джерела, наприклад, [1, с.23]. Номери посилань у тексті мають збігатися з номерами посилань у кінці тексту. Останні оформлюються у вигляді списку літератури під назвою "Література" з повним бібліографічним описом джерела.

У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та автоматичну цифрову нумерацію абзаців, зокрема в списку використаної літератури.

4) Назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. Оргкомітет залишає за собою право у випадку порушення правил участі у Конференції та незгодою з викладеними матеріалами відмовити автору в участі у науковому заході без пояснень причини.

Заявка на участь:
1. Прізвище:
2. Ім'я:
3. По батькові:
4. Тема доповіді, секція №:
5. Місце роботи/навчання: посада, звання, науковий ступень/факультет, курс.
6. Домашня адреса:
7. Контактні телефони:
8. E-mail:
9. Даю згоду на безкоштовну передачу Університету невиключних прав на використання наданих на Internet-конференцію матеріалів, а саме: внесення тез у базу даних eKhNUIR; відтворення роботи чи її частини у електронній формі, не змінюючи її змісту; виготовлення електронних копій для постійного архівного зберігання; використання роботи без одержання прибутку і на виготовлення її копії для некомерційного розповсюдження; надання електронних копій роботи для відкритого доступу в мережі Internet _____Так____
10. Підтверджую, що розміщуючи роботу у eKhNUIR, я не порушую прав третіх осіб (інших авторів або видавництв) ____Так____
11. Попереджений про те, що автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір ____Так____
12. Відомості про наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня):
Прізвище:
Ім'я:
По батькові:
Посада, науковий ступінь, вчене звання:
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия