www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІV Міжнародна науково-практична конференція "Микола...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІV Міжнародна науково-практична конференція "Микола Леонтович і сучасна освiта та культура"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.09.2012
Телефони(3849) 2-55-32; +380 97 583-83-19
E-майлkmm_v@e-mail.ua

Дата проведення: 12-13 грудня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 15 вересня 2012 року

Організатор:
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування

Тематичні напрямки:
1. Творча спадщина М.Леонтовича і проблеми сучасної національної та світової освіти і культури.
2. Сучасні проблеми розвитку музично-педагогічної освіти.
3. М.Леонтович і національно-культурне відродження України.
4. Музично-педагогічна спадщина М.Леонтовича і сучасна музична освіта.
5. Історичні, джерелознавчі аспекти дослідження спадщини М.Леонтовича.
6. М.Леонтович і Поділля.
7. Духовно-музична спадщина М.Леонтовича.
8. Християнське та етнотрадиційне у творчості М.Леонтовича.
9. Народна пісня - джерело творчої інтерпретаторської діяльності М.Леонтовича.
10. М.Леонтович - композитор-новатор.
11. Слово - поетичний образ у творчості М.Леонтовича.

Умови участі: Необхідно до 15 вересня 2012 року надіслати на адресу оргкомітету:
- заявку на участь та відомості про авторів;
- статтю до збірника наукових праць;
- анотацію (із зазначенням ключових слів) українською (чи білоруською, польською, російською) та англійською мовами;
- поштовий переказ на послуги друку (копія).

Вартість публікації статті: визначається з розрахунку 20 грн. за сторінку (статті докторів наук друкуються безкоштовно). Список використаних джерел подається за алфавітом (до 10 джерел).

Оплату за друк статті можна передати готівкою або перерахувати за адресою:
Чайці Миколі Михайловичу, кафедра методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул.Огієнка, 61, м.Кам'янець-Подільський, 32300

У квитанції (поштовому переказі зазначити:
"За публікацію статті у збірнику наукових праць", П.І.Б. автора(ів).
Заявки на участь, матеріали доповідей надсилати за тією ж адресою.
Організаційний комітет конференції просить не пізніше як за 15 днів проінформувати про дату приїзду та кількість учасників, які прибудуть на конференцію, для забезпечення житлом.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Мова - українська, білоруська, польська, англійська, російська. Стаття повинна мати індекс УДК. Мінімальна кількість сторінок для статті - 8 сторінок. Розмір аркуша - А-4 (21 см х 29,7 см). Папір білий. Розміри полів: зверху і знизу - 20 мм, справа - 15 мм, зліва - 30 мм. Текст друкувати в редакторі Microsoft Word for Windows. Розмір шрифту 14 у форматі rtf. Стиль "Обычный", абзацний вiдступ - 0,75 см. Параметри сторінки: верхнє, нижнє поля по 2 см., праве - 1,5; ліве поле - 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал - 1,5.

Підготовка та видання збірника наукових праць планується до початку конференції. Збірник є фаховим науковим виданням з педагогічних наук і включений до реєстру ВАК України.

Заявка на участь:
Заявка на участь у роботі 1V Міжнародної науково-практичної конференції "Микола Леонтович І сучасна освiта та культура"
Прізвище, ім'я, побатькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (повна назва установи та підрозділу без скорочень і абревіатур)
Форма участі у конференції:
- виступ з доповіддю без публікації матеріалів;
- виступ з доповіддю та публікація статті у фаховому виданні з педагогічних наук.
Тема доповіді (для програми конференції)
Адреса для пересилки збірника
Контактні телефони:
Електронна адреса:
Повні відомості про рецензента (для дописувачів без наукового ступеня) із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, наукового ступеня та вченого звання
Зазначити, чи потрібне житло
Дата
Підпис
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия