www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Лісові та...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Лісові та урбанізовані екосистеми: типологія і класифікація (XIII Погребняківські читання)"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.06.2012
Телефони(44) 527-82-96
E-майлаlех-82.02@mail.ru, Gatalska@ukr.net

Дата проведення: 5-6 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 червня 2012 року

Організатори:
Кабінет міністрів України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Державне агентство лісових ресурсів України
Товариство лісівників України нні лісового і садово-паркового господарства

Тематичні напрямки:
1. Історичні аспекти розвитку лісової екології.
2. Лісівничо-екологічна типологія як основа ведення лісового та мисливського господарства в Україні.
3. Застосування принципів типології Алексєєва-Погребняка-Воробйова при
створенні об'єктів садово-паркового господарства.
4. Адаптаційні та трансформаційні підходи до відтворення лісів в Україні:
сучасний стан, проблеми та перспективи.
5. Сучасні тенденції розвитку культурфітоценозів в умовах урбаністичних
екосистем.
6. Перспективи та напрями розвитку лісової типології

Умови участі: Неебхідно надіслати на електронну та поштову адресу оргкомітету статтю, дві рецензії, експертний висновок, та заявку на участь.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Стаття будується в логічній послідовності з чіткими формулюваннями, без граматичних помилок, на основі фактичного матеріалу, має містити огляд літератури (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок і з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми), мету досліджень, матеріал і методику, результати досліджень, висновки, список літератури; анотації та ключові слова українською,
російською і англійською мовами.

Текст статті друкується українською мовою, обсягом від 5 до 12 сторінок
на одному боці стандартного паперового аркуша (210*297 мм, формат А-4) через 1,5 інтервали (ЗО рядків на сторінці, 60 знаків у рядку), при цьому залишаючи поля таких розмірів: ліве - ЗО мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє -20 мм. Шрифт тексту статті -Times New Roman, 14 pt, таблиць - 12 pt.

Стаття підписується автором та подається до редакційної колегії (заступнику відповідального секретаря) у двох примірниках, які надруковані в редакторі Microsoft Word 2003 і електронному (один файл, названий прізвищем автора).

Назва статті, прізвище автора, місце роботи, висновки, список
літератури розташовуються по центру. Цитати і посилання в тексті на
літературні джерела мають супроводжуватись цифрою у квадратних дужках,
яка відповідає його номеру в списку літератури.
Список літератури складається в алфавітному порядку і нумерується. Він
оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації;
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання". Іноземні прізвища в тексті подаються на мові оригіналу.
різвища в тексті подаються на мові оригіналу.
Структура статті:
1. Код УДК
2. Назва статті (великими літерами, напівжирним шрифтом, по центру)
3. Прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання (напівжирним
шрифтом, курсивом, по центру), якщо немає наукового ступеню, вказується
посада.
4. Місце роботи (напівжирним шрифтом, курсивом, по центру).
5. Анотація (5-10 рядків) і ключові слова (не менше п'яти) українською
мовою (курсивом, за шириною).
6. Виклад основного матеріалу:
- постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв'язання;
- мета досліджень;
- матеріал і методика досліджень;
- результати досліджень;
- висновки.
7. Список літератури.
8. Назва статті, прізвище автора, анотація і ключові слова російською і
англійською мовами.

Якщо автор - аспірант, здобувач або докторант, на першій сторінці знизу
тексту п ід рискою ( виноска) подається прізвище, ім'я та по батькові
наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання. На першій
сторінці знизу вказується знак авторського права (вирівнювання по правому
краю).

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Рік народження Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Організація
Поштова адреса
Телефон
Факс
e-mail
Тема доповіді
Форма участі
Необхідність замовлення готелю
(дата, категорія готелю і кількість місць)
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия