www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Адаптаційні...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція  "Адаптаційні можливості дітей та молоді"
РубрикаКонференції
Дата проведення05.06.2012
Телефони+380 67 480-29-26
E-майлbosenco@ukr.net, konferen@inbox.ru
Адреса оргкомітетуБорщенко Валерії Володимирівні, кв. 16, Ак. Корольова 29а, м. Одеса, Україна, 65113

Дата проведення: 13-15 вересня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 5 червня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Південноукраїнський національний педагогічнийуніверситет ім. К.Д. Ушинського
Кафедра біології, екології і основ здоров'я
Інститут фізичної культури та реабілітації
Управління у справах фізичної культури та спорту Одеської обласної держадміністрації

Тематичні напрямки:
1. Медико-біологічні основи фізичного розвитку та фізичного виховання.
2. Адаптаційні можливості організму. Функціональні резерви.
3. Фізіолого-гігієнічні аспекти дозування і адаптації організму до фізичних навантажень.
4. Психолого-педагогічні питання фізичного виховання, пошуки нових, нетрадиційних форм і методів.
5. Валеологічні аспекти фізичного виховання та спорту.

Умови участі: Необхідно надіслати
- анкету учасника (див. зразок);
- роздрукований варіант наукової статті, підписаний автором (для листування поштою);
- електронний варіант статті (CD диск або електронною поштою);
- копію документу про оплату друку статті та конверт з особистою адресою (для листування поштою).

Вимоги до оформлення матеріалів:
Наукові статті повинні бути написані українською, російською або англійською мовами та містити матеріал раніше не опублікований.

Відповідно до вимог ВАК України (постанова № 7-06/1 від 15 січня 2003 р.) необхідно виділити такі елементи статті (структура роботи): актуальність, мета, задачі, методика, результати і їх обговорення, висновки, література.

Обсяг наукової статті, включно зі списком цитованої літератури, повинен складати 6-12 сторінок формату А4. Текст у форматі Windows з текстовим редактором Microsoft Word 6.0/7.0/97. Шрифт - "Times New Roman", кегль 14, кількість рядків на одній сторінці - до 30 (відстань між рядками - півтора інтервали комп'ютерного стандарту.
Поля: верхнє і нижнє - 20 мм, ліворуч - 30 мм, праворуч - 15 мм.

Оформлення статті: у лівому куті - УДК, у правому - прізвище та ініціали автора, країна і місто, через 2 інтервали у центрі - заголовок статті, далі через 2 інтервали - текст, вирівняний по ширині, абзац -7 знаків.

Номер сторінок рукопису не друкується, а, починаючи з другої, проставляється олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень.

Посилання на літературні джерела вказуються цифрами у квадратних дужках.

Бібліографічний список (не більше 12 джерел) мовою оригіналу подається у кінці тексту статті під заголовком " ЛІТЕРАТУРА" через 1,5 інтервали, кегль 14, в алфавітному порядку. Вимоги до оформлення бібліографічного списку джерел подані в журналі "Бюлетень ВАК України" №3 за 2008 р. та додатку (Наказ ВАК України від 26.01.2008 р. №63). Після списку літератури подається "Резюме" на трьох мовах (українською, російською, англійською), яке включає обов'язково назву статті, прізвище і ініціали автора та ключові слова.

Стаття має бути ретельно вивірена і повністю відредагована.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам, або вносити корективи.

Заявка на участь:
1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Наукова ступінь
3. Вчене звання або
4. Відношення до науки (здобувач, аспірант, ін.)
5. Місце роботи
6. Посада
7. Службова адреса
8. Домашня адреса
9. Контактні телефони, e-mail
Тема направлення й виступу
Дата заповнення
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия