www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.06.2012
Адресам. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (вул. Садова, 28, новий корпус)
Телефони+380 66 687-79-29
E-майлosadchenko_inna@mail.ru

Дата проведення: 18-19 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 червня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут педагогіки НАПН України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Вища школа професійної освіти м. Лєшно (Польща)
Інститут розвитку дитини
Польсько-українська науково-дослідна лабораторія імені Яна Амоса Коменського

Тематичні напрямки:
1. Використання ідей Яна Амоса Коменського у контексті загальносвітових тенденцій модернізації середньої та вищої педагогічної освіти.
2. Дидактика та вчення Яна Амоса Коменського в історичній ретроспективі.
3. Новітні тенденції розвитку змісту і методики викладання окремих дисциплін у середній школі та вищих педагогічних навчальних закладах.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Умови участі: Необхідно надіслати на електронну адресу організатора (у окремих файлах з назвами на кшталт: Симоненко_тези):
- заявку для участі у конференції (бланк заявки додається);
- текст статті, оформленої відповідно до вимог (інформація додається).

Статті будуть видрукувані у фаховому "Збірнику наукових праць УДПУ"

Організаційний внесок: становить 150 грн. За умови заочної участі у конференції організаційний внесок становить 50 грн., вартість сторінки статті - 25 грн.

Оплата участі:
Грошові поштові перекази надсилати за адресою: Бурковецька Ольга Олексіївна, а/с 817, вул. Садова, 30 а, поштове відділення № 8, м. Умань, Черкаська обл., 20308

Вимоги до оформлення матеріалів:
Статті до збірника повинні мати такі елементи (вписані у текст статті та виокремлені у ній жирним шрифтом):
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор; виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.
3. Формування мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі.
6. Список використаних джерел (згідно із вимогами, вказаними у Бюлетні ВАК №3, 2008 р.) (до 10 джерел).

Вимоги до оформлення бібліографічного опису фахової статті
Загальний обсяг: 8-10 сторінок друкованого тексту формату А-4.

Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ - 1,25 см, всі поля - 2 см, редактор Word, тип файлу RTF.

Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об'єктом або згруповані. Скановані малюнки необхідно виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

На першій сторінці вказати шифр УДК у першому рядку зліва; прізвище та ініціали вказати у правому верхньому куті, нижче - науковий ступінь (якщо є), посада та місце роботи (без скорочень). Назва статті - великими літерами у центрі.

Обов'язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення після назви статті ПІП автора(ів), назви статті, анотацій (10 рядків) та ключових слів (3 рядки) трьома мовами (українською, російською та англійською) (інтервалом 1).

Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання
Посада
Установа, країна
Домашня адреса, країна
Телефон
E-mail
Тема доповіді
Очна чи заочна участь у конференції
Запланований виступ на пленарному засіданні
Заявка на проживання
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия