www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Спецпроект: аналіз наукових досліджень"
РубрикаКонференції
Дата проведення08.06.2012
Телефони+380 67 972-90-71
E-майл9729071@gmail.com

Дата проведення: 14-15 червня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 8 червня 2012 року

Тематичні напрямки:

Архітектура
1. Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
2. Архітектура будівель та споруд
3. Містобудування та ландшафтна архітектура

Біологічні науки
1. Біохімія та біофізика
2. Молекулярна біологія
3. Ботаніка
4. Мікробіологія
5. Зоологія
6. Фізіологія рослин
7. Фізіологія людини і тварин
8. Генетика та цитологія
9. Біотехнологія
10. Мікологія
Ветеринарні науки
1. Ветеринарна медицина
2. Гігієна тварин та ветеринарна санітарія

Географічні науки
1. Фізична географія
2. Економічна та соціальна географія
3. Геоморфологія та палеогеографія
4. Біогеографія та географія ґрунтів
5. Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
6. Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
7. Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
8. Географічна картографія

Геологічні науки
1. Загальна та регіональна геологія
2. Геохімія та геофізика
3. Геотектоніка
4. Геологічна інформатика
5. Гідрогеологія
6. Інженерна геологія
7. Геологія корисних копалин
8. Геологія нафти і газу
9. Мінералогія, кристалографія

Державне управління
1. Теорія та історія державного управління
2. Механізми державного управління
3. Державна служба
4. Місцеве самоврядування

Мистецтвознавство
1. Театральне мистецтво
2. Музичне мистецтво
3. Кіномистецтво. Телебачення
4. Образотворче мистецтво
5. Декоративне і прикладне мистецтво
6. Дизайн

Історичні науки
1. Вітчизняна історія
2. Всесвітня історія
3. Археологія
4. Етнологія
5. Історія науки й техніки
6. Антропологія

Культурологія
1. Теорія та історія культури
2. Світова культура і міжнародні культурні зв'язки
3. Українська культура
4. Прикладна культурологія. Культурні практики

Медичні науки
1. Клінічна медицина
2. Профілактична медицина
3. Теоретична медицина
4. Фармацевтика

Сільськогосподарські науки
1. Агрономія
2. Зоотехнія
3. Лісове господарство
4. Історія сільськогосподарських наук

Соціальні комунікації
1. Теорія та історія соціальних комунікацій
2. Теорія та історія журналістики
3. Теорія та історія видавничої справи та редагування
4. Прикладні соціально-комунікаційні технології
5. Соціальна інформатика

Технічні науки
1. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
2. Обробка матеріалів у машинобудуванні
3. Галузеве машинобудування
4. Авіаційна та ракетно-космічна техніка
5. Кораблебудування
6. Електротехніка
7. Прилади. Радіотехніка та телекомунікації
8. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
9. Енергетика
10. Металургія
11. Технологія харчової та легкої промисловості
12. Транспорт
13. Будівництво
14. Геодезія
15. Безпека життєдіяльності
16. Електроніка

Педагогічні науки
1. Загальна педагогіка та історія педагогіки
2. Теорія і методика професійної освіти
3. Соціальна педагогіка
4. Теорія і методика виховання
5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Політичні науки
1. Теорія та історія політичної науки
2. Політичні інститути та процеси
3. Політична культура та ідеологія
4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
5. Етнополітологія

Психологічні науки
1. Загальна психологія, історія психології
2. Психофізіологія
3. Психологія праці; інженерна психологія
4. Медична психологія
5. Соціальна психологія
6. Педагогічна та вікова психологія

Соціологічні науки
1. Теорія та історія соціології
2. Методологія та методи соціологічних досліджень
3. Соціальні структури та соціальні відносини
4. Спеціальні та галузеві соціології

Фізичне виховання та спорт
1. Олімпійський і професійний спорт
2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
3. Фізична реабілітація

Фізико-математичні науки
1. Математика
2. Механіка
3. Астрономія
4. Фізика
5. Інформатика і кібернетика

Філологічні науки
1. Літературознавство
2. Українська та російська мови
3. Слов'янські мови
4. Германо-романські мови
5. Балтійські мови
6. Загальне мовознавство
7. Перекладознавство
8. Структурна, прикладна та математична лінгвістика

Філософські науки
1. Онтологія, гносеологія, феноменологія
2. Діалектика і методологія пізнання
3. Соціальна філософія та філософія історії
4. Філософська антропологія, філософія культури
5. Історія філософії
6. Логіка, етика, естетика
7. Філософія науки і освіти

Хімічні науки
1. Неорганічна хімія
2. Аналітична хімія
3. Органічна хімія
4. Фізична хімія
5. Електрохімія
6. Хімія твердого тіла

Екологія
1. Екологічні засади еволюції та охорони навколишнього середовища
2. Екологічні проблеми енергетики
3. Промислова екологія та медицина праці
4. Екологічне виховання
5. Екологічний моніторинг

Економічні науки
1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Юридичні науки
1. Теорія та історія держави і права
2. Конституційне право; муніципальне право
3. Цивільне право
4. Господарське право
5. Трудове право; право соціального забезпечення
6. Земельне, аграрне, екологічне право
7. Адміністративне, фінансове, інформаційне право
8. Криміналістика; кримінально-виконавче право; судова експертиза
9. Міжнародне право

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі: Необхідно відправити вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу оргкомітету:
- текст доповіді, оформлений відповідно до нижчеподаних вимог;
- заявку на участь по запропонованій формі;
- копію документа про оплату або реквізити документа про перерахування в електронному вигляді.

У темі листа необхідно вказати секцію, номер підсекції і прізвище першого автора (Наприклад, <Економіка 3, Іванов А.В.>).

Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів!

Оплата участі:
Вартість участі в роботі конференції становить 25 грн за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України) і перераховується на: розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ "Приватбанк", МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач - ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги (вказати ПІБ першого автора доповіді); При неправильному заповненні графи "Призначення платежу" робота не вважатиметься сплаченою! Платіж без ПДВ.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг тез - від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац - 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Роботи студентів доповнюються сканованою копією рецензії-рекомендації наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою факультету). Також необхідно вказати контакти керівника (телефон і e-mail), тому що без цих даних роботи студентів не роз¬гля¬даються.

Оформлення заголовка тез:
1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К.е.н. Іванов А.А.").
2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.
3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.

Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним між¬ряд¬ко¬вим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури не є обов'язковим. Але за його наявності він повинен містити ві¬домості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список лі¬те¬ра¬ту¬ри набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтер¬ва¬лом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12].

Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

Заявка на участь:
ПІБ авторів, вчений ступінь
Назва доповіді
Обрана секція та підсекція
Місце роботи, посада
Контактна адреса в такому форматі:
ПІБ отримувача
Вулиця, № будинку, № квартири
Місто
Індекс
Контактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірників (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия