www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // V науково-практична конференція "Фірма та ринок в...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

V науково-практична конференція "Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.06.2012
Телефони(48)723-54-18; +380 67 518-63-41; +380 93 484-97-03
E-майлeconom_teoriya.onu.2012@mail.ru

Дата проведення: 27-29 вересня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 20 червня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені. І.І. Мечникова
Інститут математики, економіки і механіки
Кафедра економічної теорії та історії економічної думки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Херсонський державний технічний університет

Тематичні напрямки:
1. Підприємство в трансформаційній економіці
2. Формування галузевих ринкових структур
3. Інституційні трансформації фінансових механізмів економічного розвитку України
4. Трансформація інституцій ринкових структур та регіональної промислової політики в умовах світової фінансової глобалізації
5. Вплив міжнародних інституцій на трансформаційні процеси в Україні.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно заповнити заявку. Для включення доповідей до програми конференції необхідно подати на адресу оргкомітета: заявку на участь, тези доповіді - 1 екз., файл на диску,"Назва файла - № секції, прізвище автора, doc.[3.Петров doc.], копію платіжного документу, надіслати тези, заявку на електронну пошту оргкомітету.

Оформлення тез у відповідності з вимогами, які додаються. Тези будуть опубліковані до початку роботи конференції та видані учасникам конференції. Тези, що не відповідають вимогам оформлення, не будуть прийняті до друку.

Організаційний внесок: 150 гривень.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до оформлення тез:
Приймаються до друку тези доповіді обсягом до трьох сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп'ютерного файла з розширенням *.doc або *.rtf. Шрифт Times New Roman. Розмір - 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Назва файла повинна відповідати прізвищу першого співавтора. До диску додається паперовий варіант тез, підписаний авторами, квитанція про оплату.

Вимоги до оформлення статей:
У збірнику публікуються наукові праці вітчизняних і іноземних економістів. Статті, відхилені рецензентами і редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання. До друку приймаються статті обсягом від 10 сторінок, написані українською або російською мовами. Публікація статті в організаційний внесок не входить.

Структура статті:
Стаття має складатись з логічно взаємопов'язаних розділів.
УДК
Анотація мовою статті до 100 слів.
Ключові слова мовою статті (3-10 слів).
Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями з обов'язковим посиланням в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність. Постановка завдання (формулювання мети і методів дослідження теми, що розглядається). Результати (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів). Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень (наприклад, навести соціально-економічний ефект, який виникає внаслідок впровадження наукових результатів), перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку). Література (список використаних джерел). Резюме і ключові слова (на англійській мові і російській, українській мовах залежно від мови статі).

Технічні вимоги до оформлення статей:
Cтаття має бути набрана у текстовому редакторі Microsoft Word. (файл повинен мати розширення *.doc або *.rtf). Поля з усіх боків - 20мм, Шрифт - Times New Roman 14.
Міжрядковий інтервал - 1,5.
До диску додають: паперовий варіант статті, підписаний авторами; завірену відповідним чином рецензію доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора економічних наук); дані про автора на окремому аркуші; копію документа про оплату.
Матеріали, надані з порушенням указаних вимог, розглядатися не будуть.
Організатори не несуть відповідальності за інформацію, яка публікується, однак залишають за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який оформлений з грубим порушенням даних вимог.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Наукова ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи
Адреса
Телефон
Е-mail
Назва доповіді (виступу)
Обрана секція №
Потреба в розміщенні: Так / Ні
Підкреслити Готель / Гуртожиток
Дата приїзду
Дата від'їзду
Підпис учасника
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия