www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна наукова конференція  "Сучасні проблеми  землеробської механіки"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.07.2012
E-майлvibration_vin@ma
Адреса оргкомітетуОрганізаційний комітет конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" Вінницький національний аграрний університет, вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008, Україна

Дата проведення: 17-18 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 20 липня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Вінницький національний аграрний університет

Тематичні напрямки:.
- стан і перспективи розвитку сучасної землеробської механіки
- теорія, конструювання, виробництво та використання сільськогосподарських машин та енергетичних засобів АПК
- машинні технології в рослинництві
- машинні технології в тваринництві
- проблеми надійності сільськогосподарських машин та технічного сервісу в АПК
- інтенсифікація процесів виробництва та переробки сільськогосподарської продукції

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно на адресу організаційного комітету надіслати поштою:
-заявку на кожного учасника конференції за зразком
-роздрук доповіді (у двох примірниках), підписаний авторами, оформлений згідно з вимогами
-електронний варіант доповіді (статті) на CD- диску \
-копію платіжного доручення
-експертний висновок, зовнішню та внутрішню рецензії на матеріали доповіді (статті)

Для прискорення редагування матеріалів та формування Збірника надіслати заявки на участь та матеріали доповіді (статті) на офіційний e-mail конференції.

Організаційний внесок:
Внески конференції для учасників з України включають:
- публікацію матеріалів доповіді - 150 грн. (друк однієї статті до 7 сторінок)
- оргвнесок за участь - 100 грн. (на одного учасника), що включає папку, програму
конференції, один примірник Збірника (за умови проплати друку статті), пересилка
матеріалів у випадку відсутності автора.

Оплата участі:
Для учасників з України (у гривнях): Вінницький національний аграрний університет, Банк УДК у Вінницькій області,
р/рах № 31252273210500,
код 00497236, МФО 802015.
Із вказівкою: Оргвнесок за участь у конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" пам'яті академіка П.М. Василенка

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тексти рукописів (до 7 сторінок) українською, англійською чи російською мовами повинні відповідати вимогам BAK України щодо фахових публікацій {постанова від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України", опублікована в Бюлетені N? 1, 2003 р.) та складатися з таких частин: 1. Постановка проблеми. 2. Аналіз останніх досліджень. 3. Формулювання мети доповіді. 4. Виклад основного матеріалу. 5. Висновки. 6. Список літератури.

1. Формат: електронні версії рукописів необхідно подавати на CD-дисках разом із роздруком (дві копії) на папері формату А4(210х297 мм) розміщення тільки книжне, поля - верхнє, нижнє, ліве та праве -20 мм. Тексти доповідей набирати у текстовому редакторі Microsoft Word 2003.

2. Текст: гарнітура Times New Roman, шрифт - кегль 14, інтервал 1,5. Відступ першого рядка - 1 см.

3. Рубрикація. У першому рядку праворуч вказати УДК(напівжирним (п/ж), вирівнювання праворуч (в/n)); у кожному наступному рядку: ініціали і прізвище автора, співавторів
(великими літерами, п/ж, в/п); назва та адреса організації, в якійпрацює автор (в/п); назва доповіді (Times, 14, великими літерами, п/ж, вирівнювання по центру (в/ц)); знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив, в/п); анотації українською та англійською мовами (не більше, ніж 60 слів кожна) (п/ж, курсив, в/ц, завужений формат - 1 см); підзаголовки (Times, 11, малими літерами, п/ж, в/ц).

4.Рисунки та графіки вставляти у растрових форматах (bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi та продублювати окремими файлами. Рисунки, виконані у редакторі Word, мають бути обов'язково згруповані. Рисунки підписувати та нумерувати (кегль 14, курсив, в/ц).

5.Таблиці подавати в програмі Microsoft Word або MS Excel; шрифт - Times New Roman, 12 pt; обрамлення зовнішнє і внутрішнє; розміщення по центру, тільки книжне розташування. Таблиці повинні мати заголовок, а якщо їх більше однієї - пронумеровані
арабськими цифрами.

6.Формули подавати у форматі Equation 3 (в/ц) і нумерувати у круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний - 11 пт, великий індекс - 9 пт, маленький індекс - 7 пт, великий символ - 18 пт, маленький символ - 11 пт. Позначення
математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах записувати курсивом, за винятком: sin, cos, tg, rot, div, grad, const, тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами. Індекси у величинах записувати прямими буквами українського і грецького
алфавітів та цифрами, а букви латинського алфавіту - курсивом.

Заявка на участь:
Назва доповіді
Автор(и)
Назва секції
Відомості про кожного з учасників (авторів)
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Наук, ступінь, вч. звання
Посада
Місце роботи
Поштова адреса
Контактний телефон
E-mail
Чи плануєте Ви відвідати конференцію
особисто?
Бажаю виступити з доповіддю: пленарною,
секційною, стендовою (потрібне підкреслити)
Дата, підпис
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия