www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Економіка...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Економіка XXI століття: глобалізація, кризи, розвиток"
РубрикаКонференції
Дата проведення26.06.2012
Телефони+38 093 663-12-45
Web-сторінкаhttp://www.memorandum.su/
E-майлeconom_conf@memorandum.su
Адреса оргкомітетувул. Богдана Хмельницького, 24-а, м. Харків, Україна, 61001

Дата проведення: 29-30 червня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 26 червня 2012 року

Організатор:
Центр економічних досліджень Інституту фундаментальних досліджень

Тематичні напрямки:.
- Банківська і страхова справа.
- Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
- Питання ціноутворення в сучасній економіці.
- Інноваційні підходи в сучасному менеджменті.
- Використання комунікаційно-інформаційних технологій в сучасній системі управлінських рішень.
- Історія економічних вчень. Конкурентоспроможність підприємств: проблеми та шляхи вирішення.
- Маркетинг.
- Світова економіка та міжнародні економічні відносини.
- Податкове планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону.
- Операційний менеджмент.
- Правове регулювання соціально-економічних відносин.
- Правові механізми антикризового управління в умовах сучасності.
- Проблеми макроекономіки.
- Удосконалення системи управління фінансовим станом підприємства в сучасних економічних умовах.
- Стратегічний менеджмент.
- Теорія сучасного менеджменту.
- Теорія управління економічними системами.
- Управління і розвиток персоналу.
- Управління інвестиціями та антикризове управління підприємством. Управління проектами.
- Фінанси та податкова політика.
- Економіка та управління якістю.
- Економіка праці та управління персоналом.
- Економічні аспекти регіонального розвитку.
- Економічні проблеми народонаселення і демографія.
- PR і реклама.

Умови участі:
Необхідно надіслати (подати) до Оргкомітету:
- заявку (заповнити онлайн або надіслати на електронну пошту);
- тези доповіді (загальний обсяг від 3 до 10 сторінок);
- електронний варіант заявки і тез доповіді;
- відскановану квитанцію про оплату публікації (назва файлу за прізвищем першого автора; наприклад: Іванов_квітанція). Зверніть увагу, що реквізити для оплати статті висилаються учаснику конференції тільки після прийняття статті до публікації.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до електронного варіанту доповіді та заявки на участь:
- назва файлу повинна відповідати імені та прізвища учасника конференції латиницею (наприклад, Ivanov_Ivan);
- текст виконаний в Microsoft Word для Windows, файл з розширенням *. Rtf, *. Doc або *. Docx
- тема повідомлення по електронній пошті повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою позначкою "на конференцію".

Вимоги до оформлення тез доповіді:
1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, бути грамотно оформленою.
2. Обсяг тез від 3 до 10 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова. Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, праве - 15, ліве - 30, Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, стиль - Normal.
3. Текст може містити лише кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінки, на яких викладено відповідне положення).
4. Сторінки не нумеруються.
5. Перший рядок - прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівняний по правій стороні). Другий рядок вчений ступінь, вчене звання (при наявності), посада, вказівка місця роботи або навчання (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні). Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді (тез), вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
6. В кінці тексту доповіді, при необхідності, розміщують список використаної літератури, при оформленні якого слід дотримуватися вимог державного стандарту ГОСТ 7.1:2003 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ".

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Повна назва вищого навчального закладу, в якому працює / навчається учасник
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Назва факультету, курс (рік навчання)
тема доповіді
назва секції
Домашня адреса, індекс
Контактний телефон
електронна адреса
Чи потрібен Вам друкований збірник матеріалів конференції?
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия