www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // II Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

II Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг територій та проблеми регіонального розвитку"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.09.2012
E-майлmmix.conf@gmail.com
Адреса оргкомітетукафедра маркетингу, вул. Кафедральна, 2, м.Чернівці, 58001

Дата проведення: 5-7 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 10 вересня 2012 року

Організатор:
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Інститут регіональних досліджень (м. Львів)
ВГО "Українська Асоціація Маркетингу"
Всеукраїнська спілка вчених-економістів
Чернівецька обласна державна адміністрація
Чернівецька міська рада
Асоціація міст України
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж

Тематичні напрямки:.
1. Визначення конкурентних переваг територій (країн, регіонів, міст) як основа формування
стратегій сталого розвитку.
2. Брендинг територій.
3. Актуальні напрямки маркетингових досліджень територій (країн, регіонів, міст).
4. Фінансове забезпечення територіального розвитку економіки.
5. Інформаційні технології у маркетингу територій.
6. Сучасні концепції територіального розвитку.
7. Економіко-математичне моделювання розвитку територіальних систем.
8. Стратегія маркетингу у сфері туристично-рекреаційних послуг регіону.
9. Аналітичні аспекти територіального розвитку.
10.Регіональна економіка в контексті зовнішньоекономічної політики та глобальні аспекти
територіального розвитку.
11.Маркетинг у секторах національної економіки.
12.Організаційний механізм функціонування підприємств на основі маркетингових підходів.
13.Матеріали конференції будуть видані окремою збіркою (з присвоєнням ISBN, УДК і
ББК), яка буде розіслана учасникам конференції, а також у найбільші ВНЗ і науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться в рамках програми соціально-економічної трансформації України в контексті сучасних інтеграційних процесів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету вкладеними файлами таке:
1) текст статті, тез;
2) заявку на участь;
3) рецензію на статтю;
4) копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу).
У темі листа необхідно вказати "Маркетинг територій" та прізвище автора.

Друковану копію з підписом автора висилається на поштову адресу.

Організаційний внесок:
1. Участь з публікацією тез та статті (участь у роботі конференції, робота в секції, публікація тез, публікація статі). Організаційний внесок - 130 грн. (включає вартість виготовлення і розсилки запрошень, участь в роботі конференції, оформлення її висновків, друк програми конференції тощо). Публікація 1 сторінки статті (мін. 7 стор.) - 25 грн.

2. Участь з публікацією тез (участь у роботі конференції, робота в секції, публікація тез).
Організаційний внесок - 130 грн. (включає вартість виготовлення і розсилки запрошень, участь в роботі конференції, оформлення її висновків, друк програми конференції тощо).

3. Участь з публікацією тільки статті (участь в конференції, робота в секції, публікація статті). Організаційний внесок - 80 грн. (включає вартість виготовлення і розсилки запрошень, участь в роботі конференції, оформлення її висновків, друк програми конференції тощо). Публікація 1 сторінки статті (мін. 7 стор.) - 25 грн.

Оплата участі:

Вимоги до оформлення матеріалів:

Технічні вимоги до оформлення тез:
Текст тез має бути набраний в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати
розширення *.doc або *.rtf). Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі * .tiff. Поля з усіх боків - 20 мм. Обсяг тез 2-3 повних сторінки. Сторінки не нумеруються.Справа через один інтервал вказується прізвище та ініціали автора (або авторів).У наступному рядку теж справа вказується повна назва організації та місто, де
виконується робота (Times New Roman Cyr, 12, жирний, міжрядковий інтервал -одинарний). Через один інтервал прописними літерами по центру (Times New Roman Cyr, 11, жирний, одинарний інтервал) вказується назва роботи.

Основний текст статті починається з абзацного відступу (1,25 CM) (Times New Roman, 14,oдинарний інтервал). Текст повинен бути добре відредагованим.

Після основного тексту, через один інтервал після заголовку Список літератури (Times New Roman Cyr, 12, жирний, міжрядковий інтервал одинарний), подається перелік використаних джерел у алфавітному порядку (Times New Roman, 12, міжрядковий інтервал - одинарний).

Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до вимог стандартів. На кожну позицію джерел у основному тексті має бути посилання, зроблене за стандартними вимогами, наприклад: [2], [3; 7], [1-5], [3, С. 1].

Технічні вимоги до оформлення статей
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення *.doc або *.rtf). Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff. Поля з усіх боків - 20 мм. Сторінки не нумеруються.

Рукопис (7-12 сторінок) починається з індексу УДК (Times New Roman Cyr, 14, жирний) у лівому верхньому кутку аркуша.

Посередині через один інтервал після авторського знака © вказується прізвище та ініціали автора (або авторів) з вказівкою року (через кому). У наступному рядку також посередині вказується повна назва організації та місто, де виконується робота (Times New Roman Cyr, 14, жирний, міжрядковий інтервал - 1,0).

Через один інтервал ПРОПИСНИМИ літерами по центру (Times New Roman Cyr, 14, жирний, міжрядковий інтервал - 1,0) вказується назва роботи.

Основний текст статті починається з абзацного відступу (1,25 CM) (Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал - 1,5). Текст повинен бути добре відредагованим.

Стаття повинна вміщати логічно взаємопов'язані частини, кожна з яких повинна починатися вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом.
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
- невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- викладення основного матеріалу дослідження;
- висновки та перспективи подальших досліджень.

Після основного тексту, через один інтервал після заголовку Список літератури (Times New Roman Cyr, 12, жирний, міжрядковий інтервал - 1,0), подається перелік використаних джерел у алфавітному порядку (Times New Roman Cyr, 12, міжрядковий інтервал - 1,0). Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до вимог стандартів. На кожну позицію джерел у основному тексті має бути посилання, зроблене за стандартними вимогами, наприклад: [2], [3; 7], [1-5], [3, С. 145].

Після списку літератури через два інтервали подається анотація до статті (5-8 повних рядків) з ключовими словами (3-10 слів) українською, російською та англійською.

Слово Анотація посередині (Times New Roman Cyr, 12, жирний). У наступному рядку з
вирівнюванням по правому краю відповідною мовою зазначається ім'я та прізвище автора (Times New Roman Cyr, 12, курсив, нежирний). У наступному рядку прописними літерами відповідною мовою подається назва статті (Times New Roman Cyr, 12, жирний, ПРОПИСНІ), після якої через один інтервал подається сама анотація (Times New Roman Cyr, 12, міжрядковий інтервал - 1,0).

Заявка на участь:
ПІБ авторів,
Учений ступінь
Учене звання
Місце роботи
Посада
Секція
Назва доповіді
Контактна адреса в наступному форматі:
ПІБ одержувача
Вулиця, № будинку, № квартири
Місто
Індекс
Країна
Контактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірок (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия