www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна  науково-практична конференція  "Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України:  якість освіти - основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.07.2012
Телефони+380 654 32-21-14
E-майлyalta.konferenciya@list.ru
Адреса оргкомітетуРВНЗ "Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) вул. Севастопольська, 2, м. Ялта 98635, Україна

Дата проведення: 27-29 вересня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 липня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (Київ, Україна)
Національна академія педагогічних наук України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим (Сімферополь, Україна)
Університет ім. Яна Длугоша в Ченстохове (м. Ченстохова, Польща)
Поморська педагогічна академія (м. Слупськ, Польща)
Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвія)
Балтійський інститут психології і менеджменту (м. Рига, Латвія)
Вітебський державний університет ім. П. М. Машерова (м. Вітебськ, Республіка Білорусь)
Інститут психології і педагогіки (м. Москва, Росія)
Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта, Україна)

Тематичні напрямки:.
1. Створення єдиного освітнього середовища в умовах інтеграції сучасних освітніх систем Європи та світу.
2. Методичні особливості формування професіоналізму майбутніх педагогів у сучасному освітньому середовищі.
3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи.
4. Створення особистісно-орієнтованого освітнього середовища закладів освіти.
5. Теоретико-методичні засади особистісно-орієнтованої підготовки учителів в математики.

Умови участі:
Необхідно сплатити до 1 липня 2012 р. (пізніше кошти прийматися не будуть) організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов'язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням)

Матеріали на конференцію, поштові перекази, копію квитанції про сплату оргвнеску та пересилки (все одним переказом) надсилати звичайним листом та обов'язково електронною поштою.

Організаційний внесок: 215 грн.

Оплата участі:
Поштовим переказом на адресу: Койковій Ельзарі Імдатовні, вул. Горького б. 36., кв. 5, м. Ялта, АРК, Україна 98604

У графі переказу "для письмового повідомлення" вказати точні дані учасника.

Вимоги до оформлення матеріалів:
- коректорський (паперовий) варіант: формат А4, Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали, обсяг тез - не менше 4 сторінок.
- електронний варіант: Word 97-2003, А4, брошура, Times New Roman, кегль 9, через 1 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: усередині, зовні, зверху, знизу - 2 см. Абзацний відступ 0,75 см. У електронному варіанті таблиці, схеми і малюнки мають бути виконані у відповідному масштабі.

У лівому куті - обов'язковий індекс УДК. Посередині великими літерами - заголовок статті. У правому куті - курсивом прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа (повністю), далі - текст з вирівнюванням по ширині.

У кінці тез обов'язково: 3 резюме (5-6 речень трьома мовами), ключові слова (англійською, російською, українською); література (не більше 5-7 найменувань, посилання в тексті на кожне джерело обов'язкове, наприклад [4, c. 7]).

Увага! Матеріали з використанням комп'ютерного перекладу не приймаються.

Оформлення тез згідно вимог Бюл. ВАК № 3, 2008. Тези мають бути структуровані, кожен елемент має бути виділений жирним шрифтом: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок із актуальними науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, визначення раніше невирішених складових загальної проблеми; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і пропозиції щодо подальших досліджень у означеному напрямі.

Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора: Парнивода К.С. тези; Парнивода К.С. заявка.

Тези, не оформлені згідно вимогам Постанови ВАК № 3, 2008, не відредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. Матеріали, не внесені до програми, не повертаються.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия