www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція  "Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.08.2012
Телефони(472) 45-75-70; +380 67 478-97-24
E-майлtdip_cnu@ukr.net

Дата проведення: 4 - 5 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 10 серпня 2012 року

Організатори:
Інститут економіки і права Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького (Україна)
Центр європейської та євроатлантичної інтеграції
Юридичний факультет Белгородського державного університету (Росія)
Юридичний факультет Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини (Білорусь)

Тематичні напрямки:.
1. Загальні проблеми теорії, історії держави і права. Філософія права.
2. Проблеми конституційного, адміністративного, фінансового та інформаційного права.
3. Актуальні проблеми розвитку приватного права.
4. Актуальні питання кримінального права та криміналістики.
5. Актуальні проблеми інтелектуальної власності
6. Питання розвитку трудового права та права соціального захисту
7. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Білорусі, Росії та України
8. Видатний український вчений-правознавець В.І. Прокопенко та його наукова спадщина.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська.

Умови участі:
Необхідно надіслати (подати) до Оргкомітету:
- заявку;
- текст доповіді (загальний обсяг не більше 8 сторінок);
- електронний варіант заявки та тексту доповіді (надаються електронною поштою)
- копію платіжного доручення

Організаційний внесок: 25 гривень за кожну сторінку друкованого тексту.

Оплата участі:
Реквізити для внесення платежу:
ЧОГО "Центр європейської та євроатлантичної інтеграції"
Код ЄДРПОУ: 36391061
р/р: 260003001526 в ОПЕРВ Філії - Черкаське облуправління ВАТ "Ощадбанк"
Код банку: 354507

Підстава платежу: "Благодійна допомога на проведення конференції "Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави"

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до електронного варіанту доповіді та заявки на участь
- назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Sergey Ivanov );
- текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf;
- при направленні файла електронною поштою, тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою "на конференцію".

Вимоги до оформлення тексту доповіді
1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати наукового дослідження і оформлена відповідно зазначених вимог.
2. Обов'язкова постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвязання даної проблематики і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена доповідь; формулювання цілей даного дослідження (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку
3. Обсяг доповіді (тез) до 8 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова. Поля: верхнє - 15, нижнє - 15, праве - 15, ліве - 20, Шрифт - Times New Roman, кегль - 12, міжрядковий інтервал - 1,5, стиль - Normal.
4. Текст може містити лише кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення).
5. Сторінки не нумеруються.
6. Перший рядок - ініціали та прізвища авторів (напівжирним), їх науковий ступінь, вчене звання чи професія, місце роботи.
7. Другий рядок - повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру).
8. Далі розміщується текст доповіді (тез) вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
8. У кінці тексту доповіді розміщують список використаної літератури.
9. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, публікуватися не будуть.

Заявка на участь:
Заявка Для участі у ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції
Прізвище
Ім'я
По батькові
Місце роботи
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Тема доповіді
Секція
Відомості про приїзд (вказати необхідне):
Особиста участь / Не зможу взяти особисту участь.
Бронювати місце в готелі / Не бронювати місце в готелі.
Координати для контакту:
Індекс , Адреса
Тел.:
Ел. адреса
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия