www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Фізична...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична  конференція  "Фізична культура і здоров’я людини в українському суспільстві: історія, сьогодення, майбутнє"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.08.2012
Телефони(44) 234-41-12
E-майлnmc.nd@kmpu.edu.ua
Адреса оргкомітетуКиївський університет імені Бориса Грінченка, ректорат, науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм (к.104), вул. Воровського, 18/2, м. Київ, 04053

Дата проведення: 18-19 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 10 серпня 2012 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Київський університет імені Бориса Грінченка

Тематичні напрямки:.
1. Історія становлення вітчизняної фізичної культури.
2. Теоретико-методологічні основи фізичного виховання різних груп населення.
3. Модернізація сучасної концепції фізичного виховання.
4. Фізична культура та інклюзивна освіта.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно подати до оргкомітету конференції:
1. Реєстраційну форму учасника конференції.
2. Текст доповіді- 1 примірник, підписаний автором.
3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах - doc. та rtf.) або електронною поштою (з приміткою "Фізична культура").
4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску та вартості друку.
5. Конверт зі зворотною адресою для отримання офіційного запрошення на конференцію

Організаційний внесок: 100 грн. Вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції - 20 грн за одну сторінку.

Оплата участі:
Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою "Оргвнесок на проведення конференції".

Вимоги до оформлення матеріалів:
Структура статті має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

Обсяг публікації - 6-12 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст повинен бути набраний на комп'ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура - Times New Roman, кегль - 14 пт, інтервал - 1,5 пт. Поля: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє та нижнє - 20 мм.

Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті - індекс УДК. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал - анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра - номер джерела у списку літератури, а друга - номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел - крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщуються анотації (3-4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

Увага! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи
(повна назва організації)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон (факс), е-mail
Форми участі у конференції (необхідне підкреслити)
Тільки публікація матеріалів
Публікація матеріалів + усна доповідь
Тільки усна доповідь
Участь без доповіді та публікації
Повна назва доповіді
Запланована секція
Потреба у готелі (від 450 грн/доба).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия