www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ міжнародна науково-практична конференція "Виклики...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ міжнародна  науково-практична конференція "Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.10.2012
Телефони+380 50-819-81-83, +380 67 656-69-21
E-майлuamdbe@krok.edu.ua
Адреса оргкомітетувул. Лагерна 30-32, к. 234-6 , м. Київ, 03113

Дата проведення: 29 листопада 2012 року

Останній день подання матеріалів: 10 жовтня 2012 року

Організатор:
Український союз промисловців і підприємців (УСПП)
Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО)
Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК"

Тематичні напрямки:.
1. Соціально-відповідальне партнерство: держава, освіта, роботодавці.
2. Економічна безпека у період глобалізації: проблеми та шляхи їх вирішення.
3. Актуальні проблеми фінансової політики держави на макро- та макрорівнях.
4. Сучасні проблеми правового регулювання та психологічного супроводу бізнес-середовища в Україні.
5. Конкурентна політика та інноваційний розвиток економіки України.
6. Управління проектами та проектно-орієнтованим бізнесом.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати до оргкомітету заявку, текст статті, зовнішню рецензію в електронному вигляді у форматі *.doc, а також копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Організаційний внесок: 250 грн.

Оплата участі:
Одержувач: Українська Асоціація розвитку менеджменту та бізнес-освіти. Р/р 2600710285, код за ЄДРПОУ 32204444, МФО 300175, ПуАТ "СЕБ Банк". Призначення платежу: "Разовий внесок П.І.Б. (вказати повністю) .

Вимоги до оформлення матеріалів:
Структура та оформлення статей мають відповідати вимогам ВАК (лист ВАК №7-05/1 від 15.01.2003 року).

Обов'язкові елементи статті:
Дані про автора (українською, російською та англійською мовами): прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи, посада.
1. Назва статті (українською, російською та англійською мовами).
2. Анотація (українською, російською та англійською мовами).
3. Ключові слова (не менше 3 і не більше 8).
4. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
5. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які посилається автор.
6. Невирішені раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.
7. Формулювання цілей статті (мета написання статті).
8. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
9. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок досліджуваної тематики.
10. Література.
Увага! Деталі на сайті організатора.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Організація
Посада
Адреса
Мобільний телефон
E-mail:
Назва доповіді
Тематичний напрямок доповіді
Форма участі в конференції
- виступ з доповіддю і публікація;
- публікація статті
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия