www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-методична конференція "Інновації в...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-методична конференція "Інновації в освіті"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.09.2012
Телефони(44) 544-70-95
Факс(44) 544-39-74
E-майлnmv@knteu.kiev.ua
Адреса оргкомітетуКиївський національний торговельно-економічний університет, навчально-методичний відділ, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156

Дата проведення: 11 - 12 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 10 вересня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний торговельно-економічний університет

Тематичні напрямки:.
1. Інноваційні технології навчання (сучасні дидактичні засоби; інтерактивні методи навчання; кейс-метод; метод проектів; e-learning; інформаційно-комунікативні технології в освіті; нове покоління методичного забезпечення навчального процесу; проблемне, контекстне, моделююче навчання, проективна методика та ін.).

2. Управління якістю освіти (напрями удосконалення систем управління якістю ВНЗ; стандарти освіти нового покоління, засоби діагностики якості навчання; трансфер інновацій та технологій; інкубація інновацій; засоби моніторингу інноваційних процесів в освіті та ін.).

3. Навчання впродовж життя (дистанційне навчання та інноваційні методи у системі безперервної освіти; теорія і практика андрагогіки; розвиток особистісно-орієнтованого навчання; профілі професійної компетентності; сучасні підходи та напрями підвищення кваліфікації; соціальні складові європейської системи вищої освіти та ін.).

4. Сучасні напрями професійного становлення та розвитку творчості студентської молоді (форми розвиваючого навчання та самостійної роботи студентів; кейс-технології, вебінари; студентська наука; олімпіади; фестивалі; конкурси; бізнес-інкубація; психологія комунікації та ін.).

У рамках конференції пройдуть майстер-класи.

До участі запрошуються: представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів державної влади, науково-освітніх і громадських організацій.

Умови участі:
Заявку на участь у конференції та тези доповіді необхідно надіслати в електронному вигляді та паперовому варіанті на адресу оргкомітету конференції:

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези доповіді подаються мовою оригіналу, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір - 15, інтервал 1,0). Поля: справа та зліва - 25 мм, зверху -20 мм, знизу - 25 мм; відстань від краю до колонцифри (номера сторінки знизу) - 20 мм.
Обсяг тез виступу - 2-3 повні сторінки. Кількість авторів - не більше двох.
Схема тез:
- ім'я та прізвище автора/авторів (в правому верхньому куту великими літерами із зазначенням наукового ступеня, посади, місця роботи);
- назва (по центру великими літерами, жирним шрифтом);
- основний текст.
Якщо у тексті є посилання на літературу (в квадратних дужках), її перелік наводиться наприкінці тексту. Рисунки мають бути згруповані.
Назви файлів:
- із тезами - прізвище першого автора латинськими буквами;
- із заявкою - слово «zayavka_N» (N - прізвище автора). Файли не архівувати.
Тези, що надіслані після 10 вересня 2012 р., не розглядатимуться.

Збірник тез доповідей буде видаватися при реєстрації учасників конференції.

Розсилка поштою не передбачається.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада,
Повна назва вищого навчального закладу
Адреса: тел, ел пошта
Форма участі у конференції - доповідь:
на пленарному засіданні / на секційному засіданні / стендова
Назва доповіді
У разі, якщо Ви бажаєте провести майстер-клас, наведіть його короткий опис та назву:
Додаткова інформація для оргкомітету (у разі потреби)
Дата
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия