www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково-практична конференція "Класики і...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково-практична конференція "Класики і поділля" (присвячена 110-річчю з дня народження літературознавця Григорія Костюка)
РубрикаКонференції
Дата проведення20.08.2012
Телефони+380 97 119-42-68, +380 67 949-42-21
E-майлkaf_ukr_lit@maiI.ru
Адреса оргкомітетувул. Івана Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300

Дата проведення: 25-26 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 20 вересня 2012 року

Організатор:
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Тематичні напрямки:.
1. Григорій Костюк як учений-літературознавець, письменник, громадський діяч.
2. Українська література і світовий контекст.
3. Поділля, його культура, люди у творчості українських та зарубіжних письменників.
4. Етноімагологічні аспекти літератури.
5. Літературна класика і проблеми духовності.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Наукові статті обов'язково надсилаються в одному примірнику з підписами авторів на вказану поштову адресу (додавати дискету) та в електронному варіанті (формат RTF) на адресу оргкомітету.

Організаційний внесок: 100 грн. Вартість однієї друкованої сторінки - 25 грн.
Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Оплата участі:

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин
- загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання мети статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму.

Обсяг статті від 5 сторінок формату А4. Шрифт - Times New Roman, 14 пт. Стиль "Обычный"; інтервал 1,5; абзацний відступ - 0,75 см.; вирівнювання - по ширині. Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Файл зберігати у форматі RTF. Ім'я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtrеnkо(-Коvаlchuk).

Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац - ініціали та прізвище автора (авторів); наступний абзац - навчальний заклад, місто; наступний абзац - назва статті великими літерами.

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс "-", який не відділяється пропусками, тире "-" (аlt+0151) та мінус "-" (alt+0150), які відділяються з обох сторін пропусками.

Посилання на використані джерела в тексті подаються за зразком: [2, С. 364-367; 5, С. 127; 7-9; 12], де перше число -- номер джерела в списку використаних джерел, число після коми - номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Виноски допускаються лише для коментарів у тексті. Виноска створюється через меню програми - Вставка-Сноска...

У кінці статті подається текст: "Список використаних джерел" - по центру.

Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, 2000, № 2, ст. 61-62). У списку треба розрізняти тире (аlt+0151) та дефіс, наприклад, ... - 1986. - Т. 7, № 6. - С. 79-83. Якщо у посиланні вказуються номери сторінок, то у відповідному джерелі списку використаних джерел сторінки не вказуються.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия