www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна конференція "Фіторізноманіття природних і...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна конференція  "Фіторізноманіття природних і антропогенних ландшафтів"
РубрикаКонференції
Дата проведення25.08.2012
Телефони+380 96-548-34-36; +380 98-543-72-44
E-майлe-mail:kafbotany@mail.ru
Адреса оргкомітетуКафедра ботаніки і садово-паркового господарства хіміко-біологічний факультет, МДПУ ім. Б.Хмельницького, вул. Леніна, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312, Україна

Дата проведення: 17-18 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 25 серпня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Тематичні напрямки:.
1) Збереження фіторізноманіття природних ландшафтів.
2) Антропогенні зміни рослинності та проблеми рекультивації.
3) Фітомоніторинг навколишнього середовища й актуальні проблеми функціонування і формування рослинних організмів.
4) Водорості природних і антропогенно-змінених екосистем.
5) Екологічна освіта та виховання.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно відправити заповнену реєстраційну форму та подати текст матеріалів. Якщо матеріали написані кількома авторами, то реєстраційну форму заповнюють всі автори, а файл з текстом матеріалів подає лише перший автор. Реєстраційна форма (приклад назви файлу – ivanov_zayavka.doc) та матеріали (приклад назви файлу - ivanov_text.doc) надсилаються окремими файлами на адресу оргкомітету та роздрукованому вигляді (1 примірник) поштою.

Вартість публікації: однієї сторінки 30 грн.

Оплата участі:
Кошти за публікацію матеріалів надсилати поштовим переказом з 20 серпня по 30 серпня 2012 р. за адресою: вул. Дзержинського, буд. 414, кв. 5, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72316, Україна, Пюрко Ользі Євгенівні

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Обсяг матеріалів – не більше 10 сторінок машинопису (одна сторінка у форматі журналу містить до 4500 знаків, включаючи пропуски). Обсяг ілюстрацій і таблиць не повинен перевищувати 30 % обсягу матеріалів.
2. Усі текстові матеріали набирати через 1 інтервал, залишаючи з кожного краю сторінки відступи 2 см, шрифт – Times New Roman 11 пунктів (резюме та ключові слова – 10 пунктів), абзацний відступ – 0,8 см. При наборі статті необхідно розрізняти дефіс і тире, а також застосовувати поліграфічні "ялинки". Між ініціалами та прізвищем обов’язково залишати пропуск. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word 97, 2000, XP як текст у форматі RTF (*.rtf) або документ Word (*.doc). Математичні формули і рівняння готуйте в редакторі рівнянь Microsoft Equation 3.0, а хімічні – у редакторі ISIS Draw v. 2.4. Використовуйте одиниці Міжнародної системи вимірювань.
3. Назва матеріалів повинна коротко інформувати про їх зміст і містити не більше 13 слів. Більш довші назви скорочуються у процесі редагування. Назву матеріалів подати трьома мовами – українською, російською та англійською. Наявність УДК обов’язкова.
4. Анотація подається трьома мовами – українською, російською, англійською і повинна коротко описувати результати і головні висновки проведених досліджень. Ключові слова можна брати з назви статті. Подаються українською, російською та англійською мовами.
5. Адресу і назву організації, у якій виконувалися дослідження, подати українською, російською та англійською мовами, а також указати e-mail, телефон для оперативного зв’язку з автором. Укажіть повне ім’я та по батькові кожного автора публікації українською, російською, англійською мовами.
6. Матеріали повинні містити такі розділи: Вступ; Матеріали та методи досліджень; Результати та їх обговорення; Висновки; Список використаної літератури.
7. Посилання на літературні джерела слід подавати в напівкруглих дужках із зазначенням прізвища цитованого автора та року видання (вимоги APA style, 6th edition).
8. Список використаної літератури. Слід ретельно звірити відповідність літературних джерел у тексті та у списку. Перелік подається двічі - мовою оригіналу та латиницею із дотриманням вимог APA style, 6th edition.
9. Таблиці повинні бути пронумеровані відповідно до змісту матеріалів. Дати назву до кожної таблиці. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею. Табличні матеріали підготувати у табличному редакторі Word (версії 2000 та пізніше).
10. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Внизу рисунка указати його назву. Діаграми та графіки слід виконувати у пакетах Excel, Statistica, схеми – у пакеті Visio 2000 та зберігати у форматах цих програм окремими файлами (наприклад, petrov_ris1). Найкращими для сканованих зображень є формати файлів BMP, JPEG, EMF. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman або Тimes New Roman Cyr (в окремих випадках Courier).

Заявка на участь:
Прізвище
Ім’я, по-батькові
Назва організації
Адреса організації
Посад
Науковий ступінь
Вчене звання
Адреса для листування (з індексом)
Контактний телефон
e-mail
Секція
Назва доповіді
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия