www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // V міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

V міжнародна  наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна   "Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту"
РубрикаКонференції
Дата проведення13.09.2012
Телефони+380 63 336-47-27; +380 63 393-87-75
E-майлbiomex_2012@mail.ru, biomex_2011@mail.ru, biomex@ukr.net.

Дата проведення: 25-26 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 13 вересня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т.Г.Шевченка

Тематичні напрямки:.
1. Сучасний розвиток і викладання біомеханіки фізичного виховання та спорту.
2. Біомеханічні, педагогічні, психологічні аспекти фізичного виховання та спорту.
3. Біомеханічні, інформаційно-комунікаційні технології та конструкторські розробки у фізичному вихованні та спорті.
4. Проблеми формування й удосконалення спортивно-технічної майстерності.
5. Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Для участі у конференції необхідно надіслати заявку на участь у конференції.на e-mail оргкомітету.

Після рецензування статті (крім статей докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів) повідомлення про прийняття її до друку (чи відхилення) надсилається автору лише на електронну адресу. Тільки тоді автор оплачує видання і надсилає копію квитанції про оплату на електронну адресу оргкомітету.

Вартість публікації: 25 грн за сторінку

Оплата участі: проводиться на картку ПриватБанку 6762 4683 0421 7445

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг статті - 8-12 сторінок.

Текст статті набирати в редакторі Microsoft Word for Windows; шрифт тексту - Times New Roman, 14 pt, інтервал - 1,5. Для формул і діаграм - розмір шрифту 10. Параметри сторінки: ліве поле - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. До статті можна включати графічні матеріали - рисунки, таблиці, фото, формули тощо.

Структура статті: УДК, прізвище та ініціали автора та співавторів (не більше чотирьох), назва статті, анотації і ключові слова (трьома мовами - українською, російською, англійською; обсяг кожної анотації - до 5 рядків, ключових слів - до 2 рядків; до другої та третьої анотацій додати переклад прізвища та ініціалів автора(ів) і назви статті), текст статті, література.

Стаття повинна бути оформлена згідно з вимогами ВАК України і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання мети та завдань роботи; виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; література.

Автор може представити не більше 3-х статей, які будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць.

За зміст і достовірність поданих до друку наукових даних відповідальність несуть автори та співавтори.

Всі витрати за рахунок організації, що відряджає.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия