www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // V Довженківські читання "О.П.Довженко - видатний...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

V Довженківські читання "О.П.Довженко - видатний український культурний діяч ХХ століття"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.09.2012
Адресам. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Телефони(5444) 2-33-06 , (5444) 3-25-03 +380 66 157-93-83
E-майлkulmv_gnpu@ukr.net

Дата проведення: 27 вересня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 20 вересня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Інститут гуманітарної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Сосницький літературно-меморіальний музей О.П. Довженка
Сосницька гімназія імені О.П.Довженка

Тематичні напрямки:.
- Рецепція О.Довженка у сучасному літературознавстві;
- О.П. Довженко: історико-біографічний аспект;
- Світоглядна позиція, особливості творчого методу та індивідуального стилю О.П.Довженка;
- Творчість О.П. Довженка в контексті світової культури;
- Кінематографічна спадщина О.П.Довженка;
- Публіцистична спадщина О.Довженка;
- Народознавчий аспект творчості О.П.Довженка;
- Методичні засади вивчення творчості О.П. Довженка в освітніх закладах;
- Лінгвістичні аспекти вивчення творчості О.П. Довженка;
- О.П. Довженко і українська література ХХ - початку ХХІ ст.
- О.П. Довженко і Сіверщина;

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно електронною поштою подати заявку із зазначенням відомостей про учасника (прізвище, ім'я і по батькові, місце роботи, посада, науковий ступень і вчене звання, домашня адреса, телефон, e-mail), теми секції і виступу, інформації про необхідність житла на період конференції. Наукову статтю українською мовою (у двох примірниках), що супроводжується диском (CD) з файлом, сформованим у текстовому редакторі Microsoft Word, а також рецензію, підписану науковим керівником (для аспірантів і здобувачів без наукового ступеня), гості форуму привозять безпосередньо на конференцію.

Вартість друку: однієї статті обсягом 6 - 8 сторінок - 80 грн. (з урахуванням бібліографії і анотацій, без урахування авторської довідки). Вартість кожної додаткової сторінки - 20 грн. (але всього не більше 10 - 11 сторінок). Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Текст статті має бути оформлений відповідно до Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" (див. Бюлетень ВАК України - 2003. - №1).

Статті мають бути надруковані через 1,5 інтервалу без табуляцій і переносів, шрифтом Times New Roman, кегль 14, параметри сторінки: поле зверху - 2,0 см, знизу - 2,0 см, зліва - 2,0 см, справа - 2,0 см.

Розміщення тексту: в лівому верхньому куті зазначається УДК статті, у правому верхньому куті ініціали та прізвище автора (авторів) (шрифт напівжирний). Нижче (через рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний), нижче, через рядок резюме і ключові слова українською мовою (шрифт 14, курсивом). Нижче, через рядок, текст статті.

У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, наприклад: [5, 28]. Після тексту статті напівжирним шрифтом пишеться слово Література. Бібліографія складається згідно з вимогами Держстандарту. Після списку використаної літератури, через рядок, подається резюме і ключові слова російською і англійською мовами.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия