www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародний науково-практичний Форум "Наука і бізнес -...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародний науково-практичний Форум "Наука і бізнес - основа розвитку економіки"
РубрикаКонференції
Дата проведення16.09.2012
Телефони(56) 374-98-23
E-майлforum.comercial@mail.ru
Адреса оргкомітетуДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, 49010, секретарю оргкомітету конференції

Дата проведення: 11 - 12 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 16 вересня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту України
Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара
Національний центр аерокосмічної освіти
молоді імені О.М. Макарова

Тематичні напрямки:.
1. Енергозберігаючі технології та енергозбереження.
2. Машинобудування, приладобудування та високоякісна металургія.
3. Високі технології.
4. Інновації в транспортній системі.
5. Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища.
6. Розвиток інноваційної культури суспільства.
7. Міжнародне науково-технічне співробітництво.
8. Диверсифікація форм трансферу науково-технічних розробок в тріаді "держава - наука - бізнес".

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Оплата участі:
- участь у виставці інноваційної продукції;
- доповідь на секційних засіданнях у вигляді комп’ютерних презентацій інноваційних проектів;
- заочна участь шляхом публікації тез доповідей у матеріалах Форуму.

Умови участі:
Тези та презентації мають бути представлені в Оргкомітет в електронному та роздрукованому вигляді за підписом автора (доповідача).

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до оформлення електронної презентації
інноваційних проектів
Презентації інноваційних проектів, об’ємом 10 - 15 слайдів, повинні бути виготовлені у програмі Microsoft Office PowerPoint українською, російською або англійською мовами.

Вимоги до оформлення матеріалів тез доповідей
Тези доповідей обсягом до 3 сторінок (формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, усі поля по 2 см) мають бути українською, російською або англійською мовами.

На початку тексту, зліва аркуша, вказується індекс УДК, у наступному рядку (посередині аркуша), необхідно вказати ініціали та прізвище автора (-ів), нижче - курсивом - назву ВНЗ чи наукової установи. Через інтервал жирним шрифтом, великими капітелями подається назва публікації. Через інтервал після назви з абзацу розміщується анотація доповіді (3-5 рядків, 12 кегль, напівжирний). З наступного рядка, з абзацного відступу починається основний текст тез доповіді. Список джерел та літератури ("Бібліографічні посилання") подається в кінці тексту в алфавітному порядку (12 кегль). Посилання у тексті повинні мати вигляд [7, с. 16], де перше число - порядковий номер позиції у списку джерел та літератури, а друге - номер сторінки чи архівного аркуша. Рукописи мають бути ретельно відредаговані відповідно до вимог державного стандарту, а посилання - відповідно до нових вимог бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, №5, 2009 рік). Ілюстративні матеріали (рисунки, схеми) додатково надаються окремими файлами у форматі .tiff, .jpeg, .psd.

Тези доповіді подаються в електронному варіанті (на CD-диску або електронною поштою) у вигляді файлу в текстовому редакторі MS Word, де назвою файлу є прізвище автора. До електронного варіанту додається роздрукований варіант доповіді на папері формату А4, підписаний автором.

Збірник тез доповідей буде видано до початку роботи Форуму.

Матеріали мають бути ретельно відредагованими.

Відбір робіт для доповідей та публікації здійснюється експертними радами оргкомітету за наступними правилами:
– Приймаються до публікації матеріали, які відповідають напрямам роботи Форуму, надані своєчасно та оформлені у відповідності до наведених вимог.
У публікації тез наукової роботи може бути відмовлено, якщо матеріали:
– не відповідають напрямам роботи Форуму;
– були раніше опубліковані або доповідалися на міжнародній, всеукраїнській або регіональній конференціях;
– автори не належать до категорій учасників, перелічених у інформаційному повідомленні.

Надіслані до Оргкомітету матеріали авторам не повертаються.

Для бажаючих взяти участь у виставці-презентації необхідно вказати в реєстраційній картці перелік експозиційних матеріалів, їх кількість та габарити. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до експонування.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия