www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Виховний та...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.09.2012
Адресам. Львів, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, вул. Вахнянина, 29.
Телефони+380 66-738-94-13 - Олександр Плахотнюк
E-майлvidlunnya@gmail.com
Адреса оргкомітетувул. Вахнянина, 29. м. Львів, 79017

Конференція відбудеться в рамках Другого міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва "Супер денс (Super dens) - 2012"

Дата проведення: 19-21 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів:15 вересня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти та науки, спорту та молоді України
Головне управляння освіти і науки львівської облдержадміністрації
Управляння освіти львівської міської ради
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра режисури та хореографії
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну та поштову адресу оргкомітету – тему, та матеріали доповіді, на паперовому (з підписом автора) та електронному носіях.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Обсяг статті – від 4 до 12 сторінок (20 тис. знаків). Обов'язкова анотація (3-5 речень) та ключові слова статті українською, російською та англійською мовами, які розміщуються після заголовка статті й прізвища, імені та по батькові автора.
2. Матеріали подаються на паперовому та електронному носіях.
3. Електронний варіант: файл формату "RTF" або "DOC" на диск СD. Шрифт "Times New Roman", кегль 14; міжрядковий інтервал - 1,5; поля: зліва, зверху, знизу – 2 см, справа – 2 см; абзацний відступ - 1,25 см.
4. УДК – у лівому верхньому кутку, назва статті – напівжирними літерами посередині тексту. Прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (установа) вказуються після назви у правому кутку.
5. Список літератури (кегль 12) в кінці статті (посилання на кожне джерело в тексті статті за формою [1, с.3] у порядку згадування в тексті статті - обов’язкове).
6. Стаття має бажано відповідати вимогам ВАК до публікацій у фахових виданнях (Постанова ВАК України № 1-02/03 від 05.01.2003 р.), а саме, містити такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; 3) виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Заявка на участь:
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Поштова адреса
для листування
Телефон (з кодом міста), мобільний
E-mail
Тема доповіді
Форма участі в конференції
Необхідність у презентації власних підручників, навчально-методичних розробок, проектів
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия