www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IІ міжнародна науково-практична конференція для...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IІ міжнародна науково-практична конференція для науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів "Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.10.2012
Телефони(572) 68-10-76
E-майлpsychol.teacher.conference@ukr.net
Адреса оргкомітетуХарківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Блюхера, 2, м. Харків, Україна, 61168

Дата проведення: 26 - 27 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 жовтня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківська обласна громадська організація "Культура Здоров'я"

Тематичні напрямки:.
1) психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.);
2) соціально-психологічні проблеми організації та управління;
3) сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень психології, соціології, філософії, педагогіки;
4) технологічні та методичні основи психології і педагогіки;
5) психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя та культури здоров'я молоді як напрям освітньої діяльності;
6) сучасні реалії та перспективи розвитку, навчання, виховання, соціалізації осіб з особливими потребами;
7) психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія;
8) сучасний заклад освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв'язки з громадськістю, піартехнології тощо).

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу Оргкомітету заповнену реєстраційну форму учасника паперовий варіант статті (підписану автором/авторами) та їх електронний варіант (CD-диск), квитанцію про оплату оргвнеску та за публікацію статті.

Організаційний внесок: 50 грн. для викладачів і науковців; 40 грн. – магістрантів, аспірантів.Вартість публікації статті становить 15 грн. за сторінку тексту в науковому збірнику.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріал для публікації подається українською або російською мовою.

Форматування тексту статті.
Обсяг статті: від 3 до 7 повних сторінок, включно зі списком цитованої літератури (не більш 5 джерел), формату А 4. Розмір полів: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Шрифт "Times New Roman", кегль 14. Текст без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Всі ілюстрації, схеми, таблиці мають бути розташовані у відповідному місці, а не наприкінці статті.
Текст статті повинен мати такі елементи.
1. Проблема, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Ціль статті, постановка завдання.
3. Аналіз публікацій (виділення невирішених проблем).
4. Виклад основного матеріалу, обґрунтування результатів дослідження.
5. Висновки, перспективи.
6. Література.
Порядок оформлення:
– індекс УДК (ліворуч, жирно, кегль 14);
– прізвище, ім'я та по-батькові автора/авторів, якщо їх декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками (по центру, жирно, кегль 14);
– назва організації без скорочень (по центру, кегль 14);
– назва статті (після пропуску 1 рядка, по центру, жирно, кегль 14);
– анотація мовою статті (мовою статті, після пропуску 1 рядка, без слова анотація, без абзацного відступу, по ширині, курсив, не виділяти жирним, кегль 14), текст анотації повинен мати об'єм 600-800 знаків;
– ключові слова (від трьох до восьми, по ширині, не виділяти жирним);
– основний текст (після пропуску 1 рядка, по ширині, абзацний виступ 1,25, кегль 14, переноси слів не допускаються, по тексту використовуються однакові лапки „" та апостроф ');
– література (по центру) оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання";
– ім'я та прізвище автора/авторів та назва статті (англійською мовою, після пропуску 1 рядка, по ширині, жирно, кегль 14);
– текст анотації (англійською мовою, без слова анотація, без абзацного відступу, по ширині, курсив, кегль 14);
– перелік ключових слів (англійською мовою (Keywords), по ширині, не виділяти жирним);

Електронна версія тексту надається за вищенаведеними вимогами в редакторі MS Word, файл формату "DOC", назва файлу – прізвище автора. Всі ілюстрації, схеми, таблиці подаються чорно-білі, "вмонтовуються" в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR, MS Word (формат А 5).

Стаття має бути ретельно перевірена на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагована, відповідати вимогам до оформлення наукових статей. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право скорочувати, а також не друкувати статті, які виконані з порушенням вимог до оформлення матеріалів.

До початку конференції буде видано збірник наукових статей, який рекомендований до друку вченою радою ВНЗ. Збірнику присвоюються відповідні класифікаційні індекси УДК та ББК, а також міжнародний стандартний книжковий номер - ISBN. Здійснюється обов'язкова розсилка збірника в бібліотеки.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия