www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IX Міжнародна науково-практична конференція ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IX Міжнародна науково-практична  конференція  "Перспективи розвитку і актуальні проблеми України та країн світу"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.11.2012
Адресам. Львів, Львівський університет бізнесу та права (актовий зал) Вул. Кульпарківська, 99
Телефони(32) 292-78-50
E-майлlubtp@ukr.net.
Адреса оргкомітетувул. Кульпарківська, 99, Львівський університет бізнесу та права, Науково-дослідний відділ, м. Львів, 79021

Дата проведення: 15-16 листопада 2012 року

Останній день подання матеріалів: 10 листопада 2012 року

Організатор:
Львівський університет бізнесу та права
Головне управління МВС у Львівській області
Львівський ліцей менеджменту
Das institut fǔr staatspolitik
Hubertus-Schwartz-Berufskolleg soest, Deutschland
Stift Cappel-Berufskolleg Lippstadt, Deutschland
Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrewskiego w Krakowie, Polska
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Polska

Тематичні напрямки:.
І. Економічний (орієнтовна тематика - тенденції розвитку економіки України, тенденції розвитку світової економіки, зовнішньоеко-номічне співробітництво, проблеми сучасного бізнесу, стан фінансових ринків тощо).
ІІ. Юридичний (орієнтовна тематика - удосконалення правової системи, проблеми економічної безпеки, актуальні питання різних галузей права, боротьба зі злочинністю, судова система і прокуратура, правова культура).
ІІІ. Гуманітарний (орієнтовна тематика - засоби масової інформації у сучасному світі, тенденції розвитку освіти і культури, політична система сучасної України, формування громадянського суспільства, актуальні проблеми історичної науки).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, німецька.

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету:
1) заявку на участь;
2) текст тез доповіді (на паперовому та електронному носіях);
3) копію документа про оплату публікації тез доповіді
4) дві завірені рецензії

Організаційний внесок: 100грн.

Оплата участі:
ТзОВ "Галицький центр освіти", ЄДРПОУ 31291620, 79021 м. Львів , вул.Кульпарківська , 99, Р/р 2600901340160 в ЦФ ПАТ "Кредобанк", МФО 325365).

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до оформлення тез:
До друку приймаються тези доповідей обсягом не більше 3 сторінок формату А4 українською або англійською мовами і подаються окремим файлом у форматі . doc та повинні відповідати наступним параметрам:
- шрифт Times New Roman;
- розмір шрифту 14 пт.;
- міжрядковий інтервал 1,5;
Поля всі по 2 см.;
Графіки, таблиці та рисунки не повинні перевищувати розмір 110 Х 150 мм.
Порядок оформлення:
-у верхньому колонтитулі вказується назва секції;
-у правому кутку курсивом вказуються П.І.Б. автора(ів), нижче-науковий ступінь і вчене звання, нижче-повна назва організації, де працює автор;
- через 2 інтервали заголовок: по центру, прописними буквами, шрифт жирний, 14 пт.;
- текст розташовують по ширині з відступом абзацу 1,25 см.
- сторінки не нумеруються.

Згідно з вимогами ВАК України, в наукових статтях, які подаються до редакції, мають бути такі необхідні елементи:
1 ) код УДК;
2) анотація (не менше 500 знаків) трьома мовами (українська, російська, англійська) із назвою статті та ключові слова;
3) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
4 ) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
5 ) формулювання цілей статті (постановка завдання);
6 ) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
7 ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
8 ) список літератури, оформлений відповідно до Наказу ВАК України №63 від 26 січня 2008 року.

Мінімальний обсяг статті - 6 сторінок, максимальний - 15.

Комп'ютерний набір здійснюється у редакторі Microsoft Word 1997*2003,
інтервал між рядками 1,5, кегль - 14, поля - 20 мм.

Посилання по тексту оформляється порядковим номером у квадратних дужках, через кому - номер сторінки.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия