www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та екологічного рожвитку: місто, регіон, країна, світ"
РубрикаКонференції
Дата проведення03.11.2012
Телефони+38 050-591-76-20
E-майлIBurchek@gmail.com
Адреса оргкомітетуКафедра менеджменту Житомирського державного технологічного університету вул. Черняховського, 103, м. Житомир, Україна, 10005

Дата проведення: 6-7 листопада 2012 року

Останній день подання матеріалів: 3 листопада 2012 року

Тематичні напрямки:.
- економічна теорія та історія економічної думки;
- світове горподартво і міжнародні відносини;
- економіка та управління підприємствами
- економіка та управління національним гостодарством
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка
- гроші, фінанси і кредит;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- статистика;
- математичні методи, маделі та інформаційні технології в економіці;
- економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
- теорія та історія державного управління;
- менеджмент суб'єктів підприємницької діяльності
- суб'єкти і механізми державного управління.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, французька.

Форма участі: заочна

Умови участі:
Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Організаційний внесок:
Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить:
- для учасників з України - 80 грн.;
- для учасників з країн СНД - 20 USD (по курсу у національній валюті);
- для учасників з інших країн - 30 USD (по курсу у національній валюті).
Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн., 8 USD і 15 USD.

Оплата участі:
Грошовим переказом с відділемнях поштового зв’язку:
На ім’я Бурачек Ігор Володимирович, до запитання

Вимоги до оформлення матеріалів:
- учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася;
- максимальна кількість авторів однієї доповіді - три особи;
- якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно;
- обсяг матеріалів - до 3-х сторінок, які не нумерувати;
- формат - А4, гарнітура - MS Word;
- шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см;
- поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм;
- у верхньому правому куті - ім’я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців);
- нижче - через один пробіл - назва доповіді (великими жирними літерами по центру);
- нижче - через один пробіл - текст доповіді (тез);
- в кінці тексту - через один пробіл - наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування;
- використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним;
- формат таблиць та рисунків має бути лише книжний;
- оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей;
- матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище, ім’я та по батькові
Наукова ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Вказати, чи потрібен додатковий
екземпляр збірника
Поштова адреса:
вулиця, дім, квартира
населений пункт,
район, область, країна
індекс
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
E-mail
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия