www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Художня...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція  "Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.10.2012
Телефони+380 96-507-94-01
E-майлak_mart@mail.ru
Адреса оргкомітетуМартинюку Анатолію Кириловичу, а/с 6 , м. Мелітополь, Запорізька обл. 72315

Дата проведення: 25-27 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 20 жовтня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
Південно-західний університет "Неофіт Рилскі", м. Благоєвград (Болгарія)
Державний університет республіки молдова (м. Кишинів)
Могилівський національний університет імені О.Кулєшова (Республіка Білорусь)
Мелітопольська спілка громадських організацій “рада національних товариств”

Тематичні напрямки:.
1. Теоретико-методологічні засади художньої культури.
2. Художня культура сьогодення: спадкоємність епох.
3. Теорія і практика мистецької освіти.
4. Інноваційні тенденції в галузі художньої освіти.
5. Художня культура в етнорегіональному вимірі

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Матеріали подавати друкованим та електронним варіантом. На електронну пошту висилаються текст статті та окремим файлом відомості про автора. Роздрукований варіант статті та кошти висилаються на поштову адресу оргкомітету.

Організаційний внесок: 100 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів:
- обсяг 8-10 (в разі необхідності можна до 12-ти) повних сторінок, надрукованих шрифтом Times New Roman, кегль 14 пт, через 1,5 міжрядкових інтервали (текстовий редактор Word 6-7);
- для друку використовувати білий папір формату А-4 (297х210 мм); поле тексту повинно мати такі береги: зверху - 20 мм, ліворуч - 20 мм, знизу - 20 мм, праворуч - 20 мм. Стаття подається українською мовою і обов’язково повинна мати список літератури, оформлений за вимогами ВАКу, резюме українською, російською і англійською мовами - 5-7 стрічок та ключові слова.

Відповідно до вимог ВАК України (Постанова №7-06.1 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Заявка на участь:
Прізвище Ім’я
По-батькові Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (повна назва установи та підрозділу, без скорочень і абревіатур)
Тема доповіді (для програми конференції)
Адреса для пересилки збірника
Контактні телефони
Електронна адреса

В рамках конференції відбудеться Міжнародний полікультурний фестиваль "Золоті обереги вічності"
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия