www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково- практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково- практична конференція "Науково-практичні засади  організаційного розвитку  підприємств"
РубрикаКонференції
Дата проведення21.11.2012
Телефони+380 50 346-05-90
E-майлlybov_nazaryk@ukr.net
Адреса оргкомітетуНазарук Любов Миколаївні Кафедра організації виробництва і дорадництва Факультет економіки та менеджменту Полтавська державна аграрна академія вул. Сковороди, 1/3 м. Полтава, 36003

Дата проведення: 21 листопада 2012 року

Останній день подання матеріалів: 16 листопада 2012 року

Організатор:
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Полтавська державна аграрна академія
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка
Санкт-Петербурзький державний аграрний університет (Росія)
Варшавський аграрний університет (Польща)
Азербайджанський державний аграрний Університет

Тематичні напрямки:.
1. Теоретичні основи організації розвитку підприємств.
2. Використання ресурсного потенціалу підприємств в контексті організаційного розвитку
3. Перспективи формування та реалізації сучасних моделей організаційного розвитку.
4. Проблеми розвитку сучасного менеджменту і маркетингу
5. Інформаційні технології у забезпеченні організаційного розвитку підприємств
6. Фінансовий механізм функціонування організаційних структур
7. Бухгалтерський облік і контроль в сучасних організаційних структурах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Cлід подати:
- заявку на участь;
- статтю у роздрукованому вигляді та електронному варіанті (назва файлу відповідає прізвищу першого автора українською мовою) у форматі .doc у двох копіях;
- до статей авторів без вченого ступеня доктора наук додається рецензія доктора наук відповідного напрямку;
- копію квитанції про сплату оргвнеску.

Організаційний внесок: 50 грн. та вартість публікації 25 грн. за сторінку.

Оплата участі:
Павленко Сергію Івановичу, до запитання, Полтава, 36003 (вказати "оплата вартості
Публікації" та обов'язково прізвище першого автора)

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Обсяг статті - 6-20 повних сторінок, вартість однієї сторінки - 25 грн.
2. Рукопис має бути роздрукованим у двох примірниках на аркушах білого паперу
формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч - 2 см, ліва - 2,5 см.
Міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль - 14), абзац 1,25 см.
3. Обов'язкові структурні елементи статті:
- індекс УДК,
- назва статті,
- прізвище та ініціали автора (авторів),
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи чи навчання (для аспірантів),
- анотації (українською та англійською мовами),
- текст статті,
- література.
Список літератури оформляється згідно оновлених вимог ВАК №63 від 26.01.2008.
Рисунки та формули обов'язково мають бути вставленими в текст в якості об'єктів.
Зображення має бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого
зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве
навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.xls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць по ширині 165 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.
4. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.
5. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за №7-05/1)
6. До статей додається рецензія доктора наук відповідного напрямку. Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки
без погодження з автором (авторами).
7. Рукописи, відхилені редколегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Повна назва організації
Поштова адреса, індекс
Номер телефону
Назва доповіді
Секція
Підпис
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия