www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IV Всеукраїнська заочна наукова конференція "Актуальні...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IV Всеукраїнська заочна наукова конференція "Актуальні питання сучасної  економіки"
РубрикаКонференції
Дата проведення18.11.2012
Телефони+380 50 383-78-14
E-майлfinansi_kredit@mail.ru
Адреса оргкомітетуУманський національний університет садівництва, кафедра фінансів і кредиту, вул. Інститутська,1, Черкаська обл., м. Умань, 20305

Дата проведення: 24 грудня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 18 листопада 2012 року

Організатори:
Міністерство аграрної політики і продовольства України
Уманський національний університет садівництва
Факультет економіки і підприємництва
ВПЦ "Візаві"

Тематичні напрямки:.
1. Фінансові аспекти розвитку економіки.
2. Актуальні питання становлення бухгалтерського обліку в Україні.
3. Соціально-економічні проблеми вітчизняних підприємств.
4. Місце та роль маркетингу в економічній діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності.
5. Основні проблеми розвитку управління підприємством.
6. Інформаційні технології, як рушійна сила сучасної економіки.
7. Вплив глобалізаційних процесів в світі на економіку України.
8. Формування громадянського суспільства в сучасних умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
На електронну адресу оргкомітету необхідно надіслати
- тези та статті;
- окремим файлом дані про авторів: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв'язку;
- відскановану квитанцію про оплату друку тез та статті до колективної монографії, а також організаційний внесок.

Організаційний внесок: 30 грн., вартість 1 сторінки тез - 20 грн.

Оплата участі:
Кошти за друк тез та статей у колективній монографії, а також організаційний внесок слід
надсилати поштовим переказом за адресою: 20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1, Уманський національний університет садівництва, кафедра фінансів і кредиту, Оргкомітет конференції (Мальований М.І.). Призначення платежу: За участь в
конференції "Актуальні питання сучасної економіки".

Вимоги до оформлення матеріалів:
Оформлення тез доповідей:
- матеріали надсилаються українською мовою обсягом 3-5 сторінок, формату А4 (відстань між рядками - 1,5, основний текст гарнітура - Times New Roman Cyr, кегль - 14, поля: ліворуч - 3 см, угорі та внизу - 2 см, праворуч - 1 см, абзац - 1,5 см) та подані у текстовому редакторі Microsoft Word;
- зверху посередині сторінки - назва роботи;
- через інтервал, посередині під назвою - ім'я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання;
- нижче назва навчального закладу;
- через інтервал подається основний матеріал.

Оформлення статей:
Статтю необхідно оформити відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії
України від 15. 01. 2003 р. № 7 - 05/1:- стаття повинна бути побудована в логічній
послідовності, насичена фактичним матеріалом і мати такі складові: вступ (актуальність, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей статті), методику досліджень, висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку, список використаних джерел;
- стаття готується українською мовою обсягом 8-20
повних сторінок;
- файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у редакторі Microsoft Word, назва файлу повинна містити прізвище автора або авторів
(наприклад, Іванов. doc);
- до статті додаються дані про авторів П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв'язку.

Оформлення тексту статті:
1.Всі текстові матеріали набираються однією гарнітурою Times New Roman Cyr, розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками - 1,5.
2.Параметри сторінки: розмір стандартний А4, розташування книжне, верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30, правий - 10 мм. файл зі статтею подається без нумерації сторінок.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Організація
Посада
Вчене звання
Наукова ступінь
Адреса (з індексом)
Телефони (моб., дом., служб.)
E-mail
Назва доповіді
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия