www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародний конкурс наукових робіт студентів,...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародний конкурс наукових робіт студентів, присвячений 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву
РубрикаКонкурси та олімпіади
Дата проведення01.11.2012 - 01.03.2013
Web-сторінкаhttp://www.duep.edu/section/announcements/2012/12/1624/uk.html
E-майлnobelforum@duep.edu

Останній день реєстрації: 1 березня 2013 року

Організатори:
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Структура конкурсного завдання:
1. Усі учасники Конкурсу виконують наукову роботу та есе. Есе виконується всіма учасниками Конкурсу на загальну тему: "Роль наукових робіт лауреатів Нобелівської премії в сучасному глобальному світі", обсягом 1-2 друкованих сторінки (3 000 знаків з пробілами).
2. На Конкурс подаються наукові роботи: підготовлені індивідуально студентами або колективно студентськими творчими групами (не більше 3 осіб). На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Перелік рекомендованих наукових тем конкурсних робіт:
1. Парадокс Леонтьева та його актуальність в сучасному світі.
2. Класичні системи стабілізації валюти.
3. Методологія та теорія В. Леонтьева "Витрати - випуск".
4. Державне регулювання економіки.
5. Державні програми економічного розвитку.
6. Економічна динаміка та інвестиційні процеси.
7. Взаємодія економіки та оточуючого середовища.
8. Економіка озброєння та конверсії.
9. Вплив автоматизації на зайнятість та структуру економіки.
10. Застосування методу В. Леонтьєва "Витрати - випуск" при вирішенні вагомих проблем в економіці.
11. Вплив В. Леонтьєва на економіко-математичні, інформаційно-економічні, структурні та прогностичні дослідження.
12. Еволюція норми накопичення капіталу в розвинених країнах.
13. Обсяг та розподілення інвестицій як основа економічного розвитку країни.
14. Циклічні коливання в міжнародній торгівлі.
15. Динаміка виробництва та цін: сучасні тенденції та перспективи.
16. Національний дохід та формування капіталу країни.
17. Кількісні аспекти економічного росту країни.
18. Структурні зміни в світовій економіці під впливом глобалізації.
19. Вплив економічної та соціальної структури суспільства на процес розвитку.
20. Сучасна міжнародна система національних рахунків: шляхи розвитку.
21. Міжнародні ринки: досвід подолання кризи.
22. Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва.
23. Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації.
24. Економічні дослідження та аналіз інвестиційних процесів.
25. Особливості формування інвестиційної політики в країнах світу.
26. Особливості функціонування фінансових систем в посткризових умовах.
27. Економіко-математичні моделі та інформаційні технології в дослідженнях соціально-економічних проблем.
28. Модернізація системи державного регулювання економічного розвитку країн.
29. Інноваційні методи економічних досліджень.
30. Інтелектуальний потенціал сучасного світу.

Умови участі:
Конкурсна робота повинна складатися з назви, анотації, ключових слів, вступної частини, основної частини та висновків. В анотації мовою роботи та англійською мовою стисло (3-5 речень) подаються основні результати дослідження. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, ставиться мета роботи, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад самостійної роботи конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування. Робота повинна містити посилання на використану літературу та супроводжуватися списком використаних джерел та літератури.

Обсяг роботи не повинен перевищувати 10-12 друкованих аркушів (16-20000 знаків з пробілами).

Увага! Вимоги до оформлення робіт та зразок заяви на участь шукайте на сайті організатора.

Усі роботи надсилаються електронною поштою на адресу оргкомітету.

Перелік документів, необхідних для участі в Конкурсі:
- заявка учасника (додаток Б "Заява учасника конкурсу");
- конкурсна робота, оформлена згідно вимог (додаток В "Вимоги до конкурсної роботи");
- есе на тему: "Роль наукових робіт лауреатів Нобелівської премії в сучасному глобальному світі". Подача цього есе є обов’язковою вимогою.
- відгук наукового керівника та рекомендація кафедри;
- копія документа, що засвідчує особу учасника (копія паспорту);
- копія документа, що засвідчує статус студента та приналежність учасника до вищого навчального закладу, від імені якого представляється робота (може мати форму endorsement letter).

Критерії оцінювання робіт:
Постановка проблемного питання, мети роботи
Обґрунтування методів та підходів до вирішення поставленого завдання
Системний підхід, вміння розкрити тему
Самостійність суджень, оцінок та висновків
Наукова новизна результатів роботи
Практична значимість результатів роботи
Науковий стиль викладення матеріалу
Презентабельність роботи, відповідність вимогам
Максимальна оцінка роботи

Підсумки:
З 1 грудня 2012 р. усі конкурсні роботи розміщуються на сайті Благодійного фонду "Планета Альфреда Нобеля". Члени Наукового комітету знайомляться з запропонованими роботами та оцінюють їх. Результати оцінювання надсилаються організаторам до 1 квітня 2013 р. Організаційний комітет до 10 квітня 2013 р. узагальнює пропозиції членів Наукового комітету та оголошує підсумки Конкурсу на сайті Благодійного фонду "Планета Альфреда Нобеля".

Нагороди:
Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів Благодійного Фонду "Планета Альфреда Нобеля", спеціальні призи і грошова винагорода, запрошення до участі у Міжнародному Нобелівському економічному форумі (Дніпропетровськ, Україна), публікація кращих конкурсних робіт в Бюлетені Міжнародного Нобелівського економічного форуму та інших фахових видання Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

За рішенням Організаційного комітету учасники Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними (заохочувальними) призами.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия