www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної економічної науки"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.11.2012
Адресам. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 18
Телефони+380 95 212-70-60
Web-сторінкаhttp://perspektyva.dp.ua/
E-майлevents@perspektyva.dp.ua
Адреса оргкомітетуa/c 5738, 49107, м. Дніпропетровськ

Дата проведення: 16-17 листопада 2012 року

Останній день подання матеріалів: 15 листопада 2012 року

Організатор:
Наукова організація "Перспектива"

Секції:
1. Економічна теорія.
2. Фінанси та страхування.
3. Банківська справа.
4. Міжнародна економіка.
5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
6. Економіка п ідприємства.
7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями та комплексами.
8. Економіка праці та управління персоналом.
9. Бухгалтерський, управлінський облік та аудит.
10. Фінанси та податкова політи ка.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Форма участі: заочна

Умови участі:
необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету такі і матеріали :
1) тези доповіді;
2) відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу повина відповідати прізвищу учасника), а також необхідно:
3) заповнити онлайн-анкету учасника на сайті організатора

Організаційний внесок: складає 80 грн. Внесок покриває витрати, пов'язані з друком збірника тез конференції та їх поштовою пересилкою учасникам.

Оплата участі:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
П.І.Б. члена орган ізац ійного комітету в ідповідального за
логістику: Медв ідь Анастасія Олегівна
Поточний рахунок одержувача: 26208253613700
ОКПО: 3272409249
МФО банка одержувача: 351005
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку
Медвідь А.О. в ід П.І.Б.

Вимоги до оформлення тез:
Доповідь повинна бути виконана на актуальн у тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези - оформлення відпов ідно до встановлених вимог;
Обсяг тез - не більше 5-ти сторінок при форматі сторін ки А4 (297х210 мм), орієнтац ія - книжкова;
Поля: верхнє, нижнє та праве - 15 мм, ліве - 20 мм;
Шри фт - Times New Roman, кегель - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, стиль - Normal;
Перший рядок - (шри фт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора; вчене звання або науковий ступ інь (для осіб, які його мають);
другий рядок - (шри фт курсив, вирівняний по правій
стороні) навчальний заклад (подв ійний абзац), або місце роботи;
Наступний абзац - (шри фт нап івжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді;
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з в ідступом зліва 10 мм.

Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовані.

Відпов ідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Збірнику наукових праць за матеріалами наукової конференції присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия