www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VI Всеукраїнський конкурс ісламознавчих досліджень...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VI Всеукраїнський конкурс ісламознавчих досліджень молодих вчених ім. Агатангела Кримського на тему "Трансформаційні процеси в сучасному ісламському світі"
РубрикаКонкурси та олімпіади
Дата проведення14.11.2012 - 15.12.2012
Телефони(44) 490-99-00, 490-99-96
E-майлoffice@arraid.org
Адреса оргкомітетуВАГО "Альраід", вул. Дегтярівська, 25 а, Київ, 04119

Останній день реєстрації: 15 грудня 2012 року

Організатори:
ВАГО "Альраід"
ВГО "Український центр ісламознавства"

Про конкурс:
На конкурс приймаються наукові роботи з релігієзнавства, історії, джерелознавства, культурології, мистецтвознавства, філології, правознавства, економічних і іншим галузям наукового знання, які досліджують зазначену тему. Тема конкурсу не має географічних, хронологічних, політичних та інших відповідних обмежень і може охоплювати всі регіони сучасного світу. Підтемою може бути будь-яка проблема, що має стомунок до дослідження історії та сучасного становища Ісламу в світі.

Серед можливих тем для розгляду:
1. Поширення Ісламу в сучасному світі.
2. Іслам і політичні рухи сучасності.
3. Соціальне вчення Ісламу в сучасному світі.
4. Нові явища в житті мусульманської умми.
5. Причини і наслідки "арабської весни".
6. Мусульманські країни в системі міжнародних відносин.
7. Іслам і етнокультурні традиції тюркомовних народів в Україні.

Умови участі:
У конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, здобувачі, викладачі вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, наукові співробітники науково-дослідних інститутів, аналітики й експерти дослідницьких центрів, працівники музеїв, архівів, бібліотек, громадських організацій у віці до 35 років. Релігійна, національна, політична, соціальна та інша належність конкурсантів не мають значення.

Представлені матеріали можуть бути написані як одним автором, так і у співавторстві (не більше трьох авторів). Виконані дослідження у перспективі можуть стати темами подальших наукових студій учасників, а також можуть бути використані для підготовки курсових і дипломних робіт, дисертацій. На конкурс не допускаються роботи, які вже були нагороджені преміями та відзнаками або представлені на інші конкурси.

Роботи повинні бути написані українською або російською мовою. Тексти необхідно представити в одному примірнику, набраному на комп'ютері (формат А4, 14 кегль, поля, 2 см з усіх боків, подвійний інтервал). До участі в конкурсі допускаються роботи обсягом від 24 до 40 сторінок (разом зі списком джерел та літератури). Необхідно вказувати повні вихідні дані публікацій, наведених у зазначеному списку. У нього слід включити і посилання на використані електронні ресурси. Посилання наводяться в кінці тексту в порядку цитування. Бажано, щоб текст складався з вступу (містить аналіз джерел та використаної літератури), основної частини, висновків та списку джерел.

Титульний аркуш роботи має містити лише назву дослідження. На окремому аркуші слід вказати прізвище, ім'я та по батькові автора або колективу авторів, а також наукового керівника (якщо він є); дату народження; дані про місце навчання або роботи (назва, адреса і відповідний телефон закладу або організації); курс (рік навчання ) і факультет (або фах); поштова адреса, контактний телефон та електронну адресу (за наявності). Дуже бажані рекомендації двох наукових співробітників, зокрема наукового керівника, мають наукові публікації за темою роботи. Інформація про автора (-ів) та рекомендаціях повинні бути завірені за місцем навчання конкурсантів або за місцем роботи наукових співробітників, які рекомендують матеріал для участі в конкурсі. Зазначені документи подаються в окремо доданому запечатаному конверті, на якому пишеться тільки назва роботи.

Текст роботи разом із конвертом-доповненням слід послати (дата відправки визначається за поштовим штемпелем) або представити особисто за адресою Асоціації. Обов'язково слід продублювати друкований примірник роботи копією, надісланій на електронну адресу Асоціації.

Організатори конкурсу залишають за собою право публікації кращих робіт молодих вчених. Рукописи не повертаються. До участі в конкурсі не будуть допущені роботи, в яких використані без посилань фрагменти текстів інших авторів (виданих у вигляді публікацій або розміщених в Інтернеті).

Підсумки:
Підсумкове рішення про результати конкурсу буде прийнято журі у складі відомих науковців України до 20 січня 2013 року.

Нагороди:
Перша премія - 4000 гривень;
друга премія - 3000 гривень;
третя премія - 2500 гривень.

П'ять конкурсантів, чиї роботи підготовлені на достатньо високому науковому рівні, одержують заохочувальні премії у розмірі 800 гривень. Переможці та дипломанти конкурсу будуть запрошені до участі у II Міжнародної ісламознавчій літній школі, а також залучені до участі у дослідницьких програмах Українського центру ісламознавства.

Переможці конкурсу та заохочення учасників отримують також почесні дипломи, комплекти літератури для власного користування та бібліотек установ, де конкурсанти навчаються або працюють. У випадку, коли переможцями стають співавтори, приз пропорційно, рівними частками розподіляється між ними. Кожен конкурсант, чия робота написана з дотриманням наукових та технічних вимог, але не пройшла конкурсний відбір, заохочується подарунком.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия