www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Х Ювілейна Міжнародна науково-практичної конференції...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Х Ювілейна  Міжнародна науково-практичної конференції молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.12.2012
Телефони(352) 47-50-50
E-майлrmv_tneu@ukr.net
Адреса оргкомітетуРада молодих вчених, з приміткою "на конференцію", ТНЕУ, каб. 1103, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020

Дата проведення: 21-23 лютого 2013 року

Останній день подання матеріалів: 20 грудня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Тернопільський національний економічний університет
Рада молодих вчених

Тематичні напрямки:.
Секція 1. Світова економіка в ХХІ столітті: трансформація геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми наднаціонального регулювання:
1) формування нового світового економічного порядку;
2) глобалізація реальних та фінансових ринків і формування наднаціональних інститутів;
3) фінансова глобалізація, боргові кризи і стратегічне управління зовнішньою заборгованістю;
4) глобальна економічна криза: особливості сучасних форм її прояву та наслідки для світової економіки;
5) сучасні геополітичні концепції і доктрини міжнародної економічної безпеки;
6) зовнішньоекономічна діяльність резидентів України;
7) міжнародний бізнес в основних секторах світової економіки;
8) партнерство держави і міжнародного бізнесу: вітчизняна та світова практика;
9) інституційне забезпечення міжнародних економічних відносин;
10) процеси європейської інтеграції та участь в них України.

Секція 2. Стратегія і тактика управління в умовах нестабільної ринкової кон'юнктури:
1) національні стратегії управління економікою та тактика їх реалізації;
2) трансформація національних систем державного управління і місцевого самоврядування в умовах глобалізації та регіоналізації;
3) технології реалізації муніципального управління: досвід ЄС та Україна;
4) механізми державного регулювання економіки: національні особливості та глобалізаційні процеси;
5) сучасні проблеми менеджменту та маркетингу;
6) інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності та корпоративні аналітичні системи;
7) моделювання прийняття управлінських рішень: новітні підходи та проблеми практики.

Секція 3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку:
1) фінансово-бюджетна система та стратегія її трансформації;
2) податкова та митна системи України в умовах утвердження ринкових відносин;
3) грошово-кредитна політика та перспективи її оптимізації в сучасних умовах;
4) механізми реалізації та ризики політики державних запозичень;
5) банківська та парабанківська системи України та зарубіжних країн: проблеми та перспективи розвитку;
6) механізм подолання та наслідки світової фінансової кризи.

Секція 4. Теорія інституціоналізму та інституційне забезпечення економічного розвитку:
1) вибір моделі економічного розвитку України в контексті геополітичної та геоекономічної проблематики;
2) інституційне забезпечення структурних трансформацій в національній економіці;
3) модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін: інституційне забезпечення та технології реалізації;
4) нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку національної економіки;
5) інституційні зміни в сфері господарювання в контексті соціально-економічного розвитку;
6) інститути ринкової інфраструктури: проблеми становлення та функціонування;
7) проблеми формування "економіки знань".

Секція 5. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту :
1) проблеми і перспективи адаптації системи бухгалтерського обліку в Україні до міжнародних стандартів;
2) обліково-аналітичні аспекти підприємницької діяльності;
3) використання інформаційних та телекомунікаційних технологій в сучасних облікових системах;
4) тенденції розвитку аудиту в Україні;
5) концепція контролінгу: проблеми теорії та практики;
6) актуальні проблеми розвитку економічного аналізу.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тези надсилаються поштою до оргкомітету на CD-R, а також роздруковані в одному примірнику за підписом автора. Слухачі магістратури обов'язково вказують наукового керівника.

Організаційний внесок: 150 гривень; для представників ТНЕУ - 100 гривень.

Оплата участі:
Реквізити для внесення платежу:
ПП Боднар Василь Леонідович
ідентифікаційний код 2128502938
р/р 26006060230543 в Тернопільській філії ПРИВАТБАНКУ, м. Тернопіль
МФО 338783
(у графі "Зміст операції" вказати "За поліграфічні послуги при друці матеріалів конференції від П.І.П., без ПДВ")

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
2. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян України); англійською, німецькою, польською або російською для іноземних учасників.
3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля - 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель - 12, інтервал -1,5.
4. Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох сторінок, включаючи рисунки і таблиці. Кількість авторів - не більше двох.
5. Загальна схема побудови тез:
- прізвища та імена авторів, установа, місто - у правому верхньому кутку (без скорочень);
- назва тез - великими літерами, по центру.
6. Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.
7. Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті згідно з встановленими вимогами.
8. Роботи, що не відповідають вимогам, не представлені у встановлений термін не розглядаються.
9. Запрошення до участі у конференції будуть надіслані авторам на основі конкурсного відбору до 10.02.2013 р.
10. У разі, якщо особа не запрошена до участі в конференції, але надіслала тези та оплатила організаційний внесок, їй буде надіслано збірник тез доповідей за матеріалами конференції.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Науковий керівник (для слухачів магістратури): прізвище, ім'я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада.
Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):
на пленарному засіданні (до 15 хв.); / на секційному засіданні (до 10 хв.);/ не планую приїзд.
Назва доповіді
Номер секції
Потреба в житлі:
так/ні.
Координати для зв'язку:
Поштова адреса
Службовий телефон
Домашній телефон
Е-mail:
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия