www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління"
РубрикаКонференції
Дата проведення29.12.2012
Телефони+380 68 851-75-52
Web-сторінкаhttp://conf.at.ua/
E-майлkoaduep@gmail.com

Дата проведення: 16-17 січня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 29 грудня 2012 року

Організатор:
Кафедра обліку і аудиту
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)
Інститут економіки і менеджменту
ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ)
Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)
ВНЗ Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів промисловості (м. Дніпропетровськ)

Тематичні напрямки:.
Секція 1. Економіка і управління національним господарством.
Секція 2. Економіка і управління підприємством.
Секція 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4. Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6. Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: заочна.

Умови участі:
Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:
1. заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.
2. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov; Chek_Petrov.
3. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Вартість участі в конференції, публікації тез доповіді і пересилки друкованих матеріалів становить:
– для учасників з України - 100 грн. ;
– для учасників з країн СНД та інших країн - 40 USD.
Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн. та 20 USD.

Оплата участі:
Для учасників з України:
Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна
Банк одержувача: ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299 ОКПО 2775700129
Поточний рахунок: 26002060367610
Призначення платежу: за участь у конференції та друк тез(вказати прізвище).

Для іноземних учасників:
Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна
Банк одержувача: ЗАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299 ОКПО 14360570
Кореспондентський рахунок: 29244825509100
Призначення платежу: за участь у конференції та друк тез (вказати прізвище).

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Учасник має право представити декілька доповідей, які раніше не публікувались.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді - три особи.
3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.
4. Обсяг матеріалів - 2-6 сторінок, які не нумерують.
5. Формат - А4, гарнітура - MS Word.
6. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см.
7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
8. По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом - назва установи.
9. Нижче - через один інтервал - назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом по центру) - не більше 8 слів.
10. Нижче - через один інтервал - текст доповіді (тез).
11.В кінці тексту - через один інтервал - наводиться Література (напівжирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування, наприклад: [5, с.18].
12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжковим.
14. Ри¬сунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти!
15. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2).
16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад
Посада
Назва доповіді
Секція №
Поштова адреса
(для відправлення матеріалів конференції)
Потреба у додаткових збірниках тез
Поштова адреса для надсилання додаткових збірників тез
Е-mail:
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
Дата заповнення
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия