www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених "Філологія XXI століття"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.01.2013
Телефони+38 093 919-87-57; +38 097 781-65-91
E-майлsnt.khnpu@gmail.com

Дата проведення: 19-20 квітня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 20 січня 2012 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Гендерний центр ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Гендерний інформаційно-аналітичний центр "КРОНА"
Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф Квітки-Основ'яненка
Кафедра української мови
Кафедра українознавства та лінгводидактики
Кафедра української та світової літератури

Тематичні напрямки:
1. Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови.
2. Актуальні питання сучасного літературознавства.
3. Неперервність і наступність у вивченні філологічних дисциплін на всіх ланках освіти (дошкільне виховання, початкова, середня і вища школа).
4. Інноваційні освітні технології.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Умови участі:
Заявки на участь і статті необхідно надсилати в електронному варіанті на адресу оргкомітету

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Статті друкуються українською, польською, англійською мовами.
2. Формат: Word 2003 або пізнішої версії, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1 інтервал; усі береги - 20 мм.
3. Обсяг статті - від 3 до 6 повних сторінок. Стаття обов'язково має містити такі елементи: 1) постановка проблеми і її зв'язок з найважливішими науковими й практичними завданнями; 2) актуальність статті, її мета, завдання, методи наукових досліджень; 3) основний матеріал дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів; 4) висновки; 5) перспективи подальших досліджень в окресленому напрямі.
4. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та його сторінки [2: 64] або номерів кількох джерел через крапку з комою, без зазначення сторінок [1; 5].
5. Список літератури подається в алфавітному порядку, в рядок, номер і перше слово (чи прізвище й ініціали автора) виділяються напівжирним шрифтом.
Увага! Між номером і наступним словом, між ініціалами і прізвищем, між позначенням номера джерела і сторінкою та в інших випадках, де не допускається розрив двох елементів тексту - обов'язково використовуйте нерозривний пробіл (одночасно натиснуті клавіші Shift, Ctrl i Пробіл). Просимо також розрізняти знаки дефіс (-) і тире (-).
6. Стаття повинна містити зазначений на початку індекс УДК.
7. Файл із текстом статті називати латиницею за зразком Petrenko_stattya. Малюнки, схеми подавати в окремих файлах, називати латиницею за зразком Petrenko_dodatok/shema1.

Матеріали конференцій будуть опубліковані у збірнику до початку роботи конференції.
Матеріали молодих учених за їх бажання можуть бути опубліковані у фаховому мовознавчому збірнику "Лінгвістичні дослідження" (№ 36, вересень 2013) за умови відповідності статті його вимогам.

Статті, що не відповідають напрямам роботи конференції та зазначеним нижче технічним вимогам до оформлення, оргкомітетом не розглядаються.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я та по батькові автора статті
У якій конференції бажаєте взяти участь?
Номер обраного напряму конференції
Назва статті
Чи необхідна публікація у фаховому збірнику "Лінгвістичні дослідження"?
Планована кількість сторінок
Місце навчання (місто, назва вищого навчального закладу)
Факультет,
курс / посада, місце роботи
Науковий керівник (прізвище, ім'я та по батькові повністю , науковий ступінь, вчене звання)
Контактний телефон
Електронна адреса
Чи потребуєте поселення в гуртожитку, готелі або за програмою "Здому - додому"? (зазначте потрібне)
Чи необхідні для виступу мультимедійні засоби, які саме?
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия