www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми"
РубрикаКонференції
Дата проведення18.05.2013
Телефони+380 97-709-72-57; (352) 51-31-60
Web-сторінкаhttp://conftiapv.at.ua/
E-майлconftiapv@gmail.com
Адреса оргкомітетуТернопільська ДСГДС ІКСГП НААН, вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, Україна, 46027

Дата проведення: 23-24 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 18 травня 2013 року

Організатор:
Регіональний центр наукового забезпечення АПВ в Тернопільській області, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль);
Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця),
Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам'янець-Подільський);
Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький);
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (м. Тернопіль);
Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль);
Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ);
Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана).

Тематичні напрямки:
Секція 1. Сільськогосподарські науки:
- загальне землеробство;
- агрохімія;
- селекція і насінництво;
- овочівництво;
- плодівництво;
- виноградарство;
- рослинництво;
- кормовиробництво і луківництво;
- первинна обробка продуктів рослинництва;
- розведення та селекція тварин;
- годівля тварин і технологія кормів;
- рибництво;
- технологія виробництва продуктів тваринництва;
- історія сільськогосподарських наук;

Секція 2. Біологічні науки:
- біохімія;
- іхтіологія;
- фізіологія рослин;
- фізіологія людини і тварин;
- генетика; - екологія;
- гідробіологія;
- ґрунтознавство;
- біотехнологія;
- історія біології;

Секція 3. Ветеринарні науки:
- діагностика і терапія тварин;
- патологія, онкологія і морфологія тварин;
- ветеринарна фармакологія та токсикологія;
- ветеринарно-санітарна експертиза;
- ентомологія;
- ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія;
- гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
- ветеринарне акушерство;
- історія ветеринарії;

Секція 4. Технічні науки:
- машинобудування в АПК;
- енергетика в сільському господарстві;
- технології в харчовій та легкій промисловості;
- експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання;
- історія техніки;

Секція 5. Економічні науки:
- економічна теорія та історія економічної думки;
- світове господарство і міжнародні відносини;
- економіка та управління національним господарством;
- економіка та управління підприємствами;
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка;
- гроші, фінанси і кредит;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- статистика;
- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
- економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
- теорія та історія державного управління;
- суб'єкти і механізми державного управління;
- електронний ряд.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Умови участі:
Форма участі в конференції: заочна. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov. Після надсилання матеріалів обов'язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Організаційний внесок:
- для учасників з України - 80 грн.;
- для учасників з країн СНД - 20 USD (по курсу у національній валюті);
- для учасників з інших країн - 30 USD (по курсу у національній валюті).
Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн., 8 USD і 15 USD.

Оплата участі: деталі дивіться на сайті конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:
- учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася;
- максимальна кількість авторів однієї доповіді - три особи;
- якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно;
- обсяг матеріалів - до 3-х сторінок, які не нумерувати;
- формат - А4, гарнітура - MS Word;
- шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см;
- поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм;
- у верхньому правому куті - ім'я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців);
- нижче - через один пробіл - назва доповіді (великими жирними літерами по центру);
- нижче - через один пробіл - текст доповіді (тез);
- в кінці тексту - через один пробіл - наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування;
- використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним;
- формат таблиць та рисунків має бути лише книжний;
- оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей;
- матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть;

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я та по батькові
Наукова ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Вказати, чи потрібен додатковий
екземпляр збірника
Поштова адреса: вулиця, дім, квартира, населений пункт, район, область, країна, індекс
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
E-mail
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия