www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України"
РубрикаКонференції
Дата проведення26.04.2013
Телефони+380 97 491-13-30
Факс(352) 43-61-44
Web-сторінкаhttp://conftiapv.at.ua/
E-майлrmv_tiapv@ukr.net
Адреса оргкомітетуТернопільська державна с/ дослідна станція ІКСГП НААН, вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027

Дата проведення: 16-17 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 26 квітня 2013 року

Організатор:
Національна академія аграрних наук
Тернопільська державна
сільськогосподарська дослідна станція
Інститут кормів і сільського
господарства Поділля
Головне управління агропромислового розвитку ОДА
Тернопільський центр "Облдержродючість"
Тернопільський національний
економічний університет
Факультет аграрної економіки і менеджменту

Тематичні напрямки:
1. Рослинництво і землеробство:
- актуальні питання агрохімії і ґрунтознавства;
- сучасні інтенсивні технології в рослинництві та екологізація виробництва;
- проблеми розвитку селекції і насінництва;
- прогресивні системи виробництва кормів;

2. Тваринництво:
- технології виробництва продуктів тваринництва;
- генетика, розведення і селекція с/г тварин;
- проблеми утримання і годівлі с/г тварин;
- екологічний моніторинг якості кормів і продукції тваринного походження;

3. Ветеринарна медицина:
- діагностика і терапія тварин;
- ветеринарно-санітарна експертиза;
- мікробіологія, епізоотологія, імунологія;
- гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
- ветеринарне акушерство;

4. Аграрна економіка:
- інституційне та організаційне забезпечення АПК;
- аграрний менеджмент і маркетинг;
- інноваційно-інвестиційний розвиток галузей АПК;
- екологічні проблеми аграрного виробництва;
- удосконалення обліку і аудиту в АПВ.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати оргкомітету в паперовому та електронному вигляді наступні матеріали:
а) заявку на участь в конференції;
б) тези доповіді;
в) квитанцію про перерахування коштів.

Організаційний внесок:
- для очної участі - 120 грн. (включає участь у заходах конференції, друк збірника);
- для заочної участі - 80 грн. (включає друк збірника та його розсилку).

Оплата участі:
Оргвнесок сплатити грошовим переказом у поштовому відділені на ім'я Рущинська Тетяна Миколаївна, до запитання, м. Тернопіль-27, Україна, 46027.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді - три особи.
3. Тези доповіді подаються на аркушах формату А-4, підписані автором (авторами), на СD-R, DVD-R та надсилаються на електронну пошту. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Kvytanciya_Ivanov.
4. Обсяг тез - 2-4 сторінки. Сторінки тез не нумерувати.
5. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
6. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5.
7. У верхньому правому куті - ім'я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи.
8. Нижче - через один інтервал - назва доповіді - жирними великими літерами по центру сторінки.
9. Нижче - через один інтервал - текст доповіді (тез).
10. В кінці тексту наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
11. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей (тез).
13. Матеріали, які не відповідатимуть встано-вленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді, виступу
Номер секції
Планую виступити:
на пленарному засіданні до 10 хв.
на секційному засіданні до 7 хв.
не плануєте приїжджати чи виступати.
Потреба в бронюванні номера в готелі:(так/ні)
Дата приїзду
Поштова адреса
Тел./факс
E-mail
Підпис учасника
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия