www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми фізичного та валеологічного виховання учнівської молоді: теорія та практика"
РубрикаКонференції
Дата проведення25.02.2013
Адресам. Лисичанськ - 8, вул. Героїв Сталінграда, 21 Лисичанський педагогічний коледж
Телефони+380 95 122-61-01; +380 95 516-56-09
E-майлlpk@rambler.ru

Дата проведення: 20 березня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 25 лютого 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
ВП "Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка"

Тематичні напрямки:
1. Можливості застосування оздоровчих технологій.
2. Інновації у сфері валеологічної освіти та виховання .
3. Актуальні проблеми розвитку спорту з собаками.
4. Досвід роботи з фізичного виховання учнівської та студентської молоді.
5. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання.
6. Педагогічні інновації у роботі вчителя фізичного виховання.
7. Система роботи ВНЗ у сфері валеологічної освіти та виховання

Робочі мови конференції: українська, російська.

Умови участі:
Статтю або тези, довідку про автора та копію квитанції про сплату (відскановану та прикріплену до файлу) надіслати на електронну пошту оргкомітету та повідомити телефоном.

Файл з тезами (статтею) називати прізвищем та ініціалами автора російськими літерами (наприклад, Петренко А.О.). Довідка про автора відсилається окремим файлом і повинна містити прізвище, ініціали автора (наприклад, Довідка Петренко А.О.). Електронний лист повинен мати обов'язково тему "Всеукраїнська конференція ФВ 2013".

Вартість видання 20 грн. для тез та 15 грн. для статей за один машинописний аркуш.

Оплата участі:
Кошти надсилати на адресу: Сергєєва Ірина Юріївна, м. Лисичанськ - 8, вул. Героїв Сталінграда, 21, Луганська область, Україна, 93108.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Редколегія приймає тези обсягом 2-3 сторінки і статті обсягом 4-8 сторінок повністю підготовлених до друку. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc) шрифтом 14 (Times New Roman) на папері формату А-4, інтервал 1,5; поля: верхнє, нижнє - 2,5 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см. Абзацний відступ - 1,25 см.

Матеріали розташовуються у такій послідовності: назва (великими буквами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Наступний рядок - по центру, курсивом (напівжирний шрифт) прізвище та ініціали автора. Наступний рядок - по центру, курсивом (напівжирний шрифт) повна назва навчального закладу.

Структура статті:
- актуальність: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання досліджуваної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
формулювання мети статті (постановка завдання);
- методи, організація досліджень;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;
- основні висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра - номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга - номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13-14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова "Література" або після слів "Література і примітки" (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюються згідно з вимогами ВАК України. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом; ім'я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Для тез список літератури не подається.

На окремому аркуші подається довідка про автора (прізвище, ім'я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний); тема доповіді, форма участі в конференції (усна доповідь та публікація матеріалів або тільки публікація), тематичний напрям.

Для студентів, магістрантів, аспірантів - прізвище, ім'я, по батькові; місце навчання, факультет, курс, науковий керівник (місце роботи, посада, звання, учений ступінь, прізвище, ім'я, по батькові); домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний), тема доповіді, форма участі в конференції (усна доповідь та публікація матеріалів або тільки публікація), тематичний напрям.

Статті та тези, що не відповідають вимогам, не повертаються (не публікуються). Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій та наукові керівники.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия