www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІV міжнародна наукова конференція молодих учених...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІV міжнародна наукова конференція молодих учених "Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.05.2013
Телефони(44) 524-23-14; 525-54-70
E-майлconferyoung@nbuv.org.ua
Адреса оргкомітетуНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського, просп. 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ-39, Україна, 03039

Дата проведення: 16 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 1 травня 2013 року

Організатор:
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та
Рада молодих учених НБУВ

Тематичні напрямки:
1. Бібліотеки і наукові установи в системі сучасних соціальних комунікаціях
2. Репрезентація учених нового покоління в соціальних мережах
3. Роль молодіжних наукових об'єднань у представленні української науки у вітчизняному та міжнародному інформаційному просторі
4. Ефективність наукової діяльності у сучасному інформаційному суспільстві

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Заявку на участь у конференції, доповіді та повідомлення (з анотацією), з короткими відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь, звання; посада, місце роботи, телефон, E-mail) надсилати поштою до організаційного комітету.

Організаційний внесок: відсутній

Вимоги до оформлення матеріалів:
Ліворуч без відступу подати індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо. Обсяг тексту: до 3 сторінок.

Матеріали, схвалені оргкомітетом конференції, будуть опубліковані в збірнику "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського". Для публікації у науковому збірнику статті повинні відповідати наступним вимогам. Обсяг статті повинен становити від 20 до 40 тис. друк. знаків (із проміжками). Текст складається через 1,5 інтервалу, кегль 14, гарнітура TimesNew Roman у редакторі Microsoft Word. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм. Стаття повинна бути представлена на електронному носієві та в роздрукованому вигляді на аркушах формату А4 в одному примірнику.

До статті додати: Анотацію (обсягом до 500 друк. знаків) українською мовою. Після анотації подаються ключові слова (3–10 слів або словосполучень) у називному відмінку. Список літературних джерел повинен бути оформлений за алфавітним принципом розміщення згідно з чинними стандартами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", враховуючи наказ ВАК України № 63 від 26 січня 2008 р.

Повідомлення про прийняття доповідей та запрошення на конференцію у разі потреби будуть розіслані учасникам електронною поштою до 10 травня 2013 р.

Унесення доповідей у план конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.

Всі тези доповідей, подані до початку конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия