www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // XII Міжнародна наукова конференція "Дискурсологія:...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

XII Міжнародна наукова конференція  "Дискурсологія: мова, культура, суспільство"
РубрикаКонференції
Дата проведення11.03.2013
Телефони+380 955 01-73-85
Web-сторінкаhttp://www.da21.luguniv.edu.ua
E-майлgarrymig.85@mail.ru; kafrmkt@luguniv.edu.ua
Адреса оргкомітетуа/с 34, Масленнікова Ігорю Сергійовичу, Луганськ 11, 91011

Дата проведення: 18 - 19 квітня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 11 березня 2013 року

Організатор:
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра російського мовознавства і комунікативних технологій

Тематичні напрямки:
1. Дискурси XXI століття: епістемологічні, соціально-психологічні, лінгвокоммунікатівние і прагматичні ознаки.
2. Когнітивна параметризація дискурсивних практик: концепти, метафоричні моделі, фрейми, патерни.
3. Дискурс як інтерактивна середу. Форми інтердіскурсівності.
4. Дискурсивна семантика мовних одиниць і категорій.
5. Дискурсологія vs нарратологіі. Категорії інституціональності і персональності.
6. Стиль - текст - дискурс: диференціальні та інтегральні ознаки.
7. Університетський освітній дискурс: з'єднання традиційного і нового.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Роздрукований текст статті, її електронний варіант (диск / E-mail), витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію Вашої статті до друку або відгук доктора наук на статтю аспіранта, відеоролик з виступом, оплату за публікацію та реєстраційний внесок разом з копією квитанції про оплату необхідно вислати на поштову адресу оргкомітету.

Організаційний внесок: 100 грн
Доктори наук за умови очної участі в конференції або участі on-line оплачують тільки вартість пересилки збірника матеріалів конференції.

На окремій сторінці необхідно вказати, прізвище, ім'я, по батькові (повністю), свій науковий, адміністративний та суспільний статус, домашня адреса, телефон, факс, E-mail, а також найбільш значущі публікації, пов'язані з проблематикою конференції. Форму заявки на участь у конференції можна знайти на сайті конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Обсяг статті 5-10 сторінок машинописного тексту (Times New Roman, шрифт 12, інтервал - 1.
2. Параметри сторінки: формат А5 (14,8 см, 21 см), верхнє поле - 2 см, нижнє поле - 2 см, праве поле - 2 см, ліве поле - 2 см, палітурка - 1,5 см, положення палітурки - зліва ), абзац - 1, 25 см.
3. Електронний варіант тексту статті повинен бути набраний у редакторі "Microsoft Word 97-2003".
4. Англійська, українська та російська анотації до статті (обсяг: 8 - 10 речень), ключові слова, а також англійський і український варіант назви статті обов'язкові (зарубіжні учасники конференції можуть надіслати дві анотації - російською та англійською мовами).
5. При цитуванні необхідно використовувати тільки російський варіант лапок ("").
6. Література, використана при написанні статті, повинна бути оформлена таким чином: в алфавітному порядку; кожне нове джерело - з нового рядка без абзацу; із зазначенням видавництва і загальної кількості сторінок; посилання на джерело в тексті дається в квадратних дужках [5, с. 17]. Перша цифра - номер джерела в списку літератури, друга - сторінка; слово "Література" повинно бути набрано жирним шрифтом; після нього двокрапки не ставити; примітки в тексті позначаються індексом (наприклад, мовна експрессія1).

В оформленні статті обов'язкові такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді, її зв'язок з науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досягнень і публікацій з проблеми; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання цілей статті; висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку .

Оргкомітет залишає за собою право відмови від статей, які не відповідають проблематиці конференції та умовами щодо оформлення матеріалів. На підставі попереднього аналізу отриманих матеріалів організаторами конференції буде розглядатися можливість залучення міжнародних експертів в особі авторитетних учених із різних країн для визначення якості проведеної конференції та наукової цінності представлених на ній доповідей.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия