www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Методологія...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Методологія та історіографія мовознавства"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.03.2013
Телефони+380 50 676-85-30; +380 50 807-98-48
E-майлmetody.slv@gmail.com

Дата проведення: 23 - 25 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 1 березня 2013 року

Організатор:
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
Інститут української мови НАН України
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Інститут російської філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)
Інформаційний центр DAAD (Німеччина) у Києві
Кемеровський державний університет (Росія)
Вітебський державний університет ім. П. Машерова (Білорусь)
Донецький національний університет
ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

Тематичні напрямки:
1. Методологія мовознавства: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи.
2. Сутність лінгвістичного методу; його структура; метод і суміжні поняття.
3. Методи фонології, морфонології, морфеміки та словотвору.
4. Методи аналізу лексичної та граматичної семантики мовних одиниць.
5. Методи граматичних досліджень: морфологія й синтаксис.
6. Методи діалектології, ареальної лінгвістики, соціолінгвістики.
7. Методи когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології.
8. Методи зіставного мовознавства, лінгвістичної типології, універсології, перекладознавства.
9. Методи лінгвогенетичних досліджень.
10. Методи комунікативної лінгвістики, паралінгвістики, дискурсології, лінгвопрагматики, стилістики, лінгвістики тексту, герменевтики.
11. Структурні та математичні методи в лінгвістиці.
12. Лінгвістична історіографія: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи.
13. Проблеми періодизації історії мовознавства.
14. Історія мовознавства в контексті лінгвістичних парадигм.
15. Проблеми термінології методології та історіографії мовознавства.
16. Методи літературознавства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету:
1) заявку у вигляді прикріпленого файлу;
2) доповідь в електронному вигляді; у вигляді прикріпленого файлу у форматі doc та pdf;
3) копію документу про оплату оргвнеску.

Організаційний внесок: 100 грн

Оплата участі:
Здійснюється поштовим переказом на адресу: Маторіній Наталії Михайлівні, вул. Білоруська, 12, м. Слов'янськ Донецької обл., Україна, 84122 (з розрахунку 25 грн за 1 стор.; публікації доповідей докторів наук без співавторства безкоштовні).

Вимоги до оформлення матеріалів:
Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1 (41 рядок на сторінці), абзац півтора сантиметри, розмір берегів - по 3 сантиметри праворуч, ліворуч, зверху й знизу. Посилання на літературу даються із вказівкою номера джерела в алфавітному списку; після номера джерела ставиться кома, потім мала буква с із крапкою: [14, с. 32]. Примітки даються внизу сторінки, використовуються індекси із суцільною нумерацією.

Прізвище автора й ініціали, що йдуть за ним, даються жирним курсивом з вирівнюванням праворуч, під прізвищем у дужках жирним курсивом наводиться назва міста: (м. Київ); (м. Таганрог, Росія), (м. Познань, Польща) тощо. Нижче у центрі великими буквами жирним шрифтом дається назва доповіді. Потім після пропуску одного рядка йде текст. Після тексту пропускається один рядок і в центрі великими буквами жирним шрифтом набирається слово "література". Нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом подається використана література із вказівкою загальної кількості сторінок для книг і початкової й кінцевої сторінок для статей. Література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

Ілюстративный матеріал набирається курсивом. Розмежовуються тире й дефіс. У низці випадків використовується нерозривний пробіл: О. С. Мельничук, Ф. Бопп, Русанівський В. М., Шлейхер А., м. Київ, с. 5, С. 12, 380 с., 256 р., № 4, т. 6, Т. 2, Вип. 17, вип. 3, Ч. 2, ч. 3, і т. д., і т. п. тощо.

Орієнтовний обсяг доповіді - від 3 до 5 сторінок.

Доповідь подається в електронному варіанті без нумерації сторінок у вигляді прикріпленого файлу у форматі *doc та *pdf (у разі використання нестандартних шрифтів просимо надіслати їх додатково).

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Місце роботи, посада
Науковий ступінь,
учене звання
Назва доповіді
Домашня адреса із вказівкою поштового індексу
Телефон, е-mail
Необхідність у житлі:
непотрібне, санаторій, готель, гуртожиток (підкреслити).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия