www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави"
РубрикаКонференції
Дата проведення11.03.2013
Телефони(44)406-74-52; +380 67 214-15-54; +380 93 226-74-59
E-майлecoconf@nau.edu.ua
Адреса оргкомітетуКафедра екології, Інститут екологічної безпеки, Національний авіаційний університет, корпус 5 кім. 5.610, пр. Космонавта Комарова 1, м. Київ-58, 03680

Дата проведення: 16-18 квітня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 11 березня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний авіаційний університет
Інститут екологічної безпеки

Тематичні напрямки:
Секція 1. Екологічна безпека транспорту та військово-промислового комплексу.
Секція 2. Екологічна безпека енергетики та промисловості.
Секція 3. Екологічна безпека сільського господарства, територій та акваторій.

В рамках секцій будуть розглядатися питання, пов'язані з управлінням, моніторингом, аудитом, експертизою, паспортизацією, контролем, стандартизацією, нормуванням.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету:
1. Реєстраційна картку учасника конференції (формат файлу Word).
2. Тези доповіді (формат файлу Word), та сканованау копія у форматі файлу PDF або JPG.
3. Квитанцію про сплату оргвнеску (у відсканованому вигляді).

Організаційний внесок:
- 90 грн., в т.ч. ПДВ - публікація доповіді, отримання друкованого збірнику тез доповідей та програми конференції, доповідь на конференції;
- 60 грн., в т.ч. ПДВ - публікація доповіді об'ємом в дві сторінки, отримання електронної копії друкованого збірнику тез допо відей та програми конференції, доповідь на конференції;
- 30 грн., в т.ч. ПДВ - публікація доповіді об'ємом в одну сторінку, отримання електронної копії друкованого збірнику тез доповідей та програми конференції, доповідь на конференції.

Розміри оргвнесків для юридичних осіб становлять:
- 210 грн., в т.ч. ПДВ - публікація доповіді, отримання друкованого збірнику тез доповідей та програми конференції, доповідь на конференції."

Оплата участі:
Банківські реквізити для сплати внесків:
Одержувач коштів: Національний авіаційний університет, КОД ЄДРПОУ 01132330 в ГУ ДКСУ у м. Києві Код банку отримувача 820019, реєстраційний рахунок: 31254272211579. Суб.рахунок 711-111.
У квитанції вказувати "Екологічна безпека держави" та прізвище і ініціали учасника.

Вимоги до оформлення матеріалів:
При оформленні тез доповідей рекомендується скористатись прикладом оформлення тез доповідей, що розміщений на інтернет-сторінці http://ies.nau.edu.ua/ecoconf.html.

Формат аркуша: А5 (148×210 мм). Поля: верхнє - 30 мм; ліве, нижнє - 20мм; праве - 15мм. Міжрядковий інтервал - одинарний. Текстова частина: Times New Roman, 9 кегль; відступ першого рядка абзацу 0,95 см; вирівнювання по ширині, без переносу слів. Рисунки (подаються у ч/б зображенні): товщина ліній рисунків і схем - не менше, ніж 0,5 пт і не більше, ніж 1 пт.; написи на рисунку і підпис під рисунком - 9 кегль. Таблиці: Таблиця 1 - 9 кегль курсив, з правого боку; назва таблиці - 9 кегль напівжирний прямий; текст таблиці - 8 кегль; відступ від назви вверх і вниз - 4 пт. Формули: латинські літери - курсив, грецькі, українські, російські - прямі; звичайний символ - 11 пт, великий індекс - 7 пт, малий індекс - 6 пт, великий символ - 11 пт, малий символ - 7 пт.

Увага! При форматуванні тексту забороняється ущільнювати шрифт, з метою зменшити його об'єм, та робити відступи за допомогою пробілів.

Задля уникнення орфографічних помилок слід перевірити текст тез за допомогою функції "Правопис".
Наявність списку використаної літератури не є обов'язковим. Список використаної літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Об'єм тексту: 1-2 (обов'язково повні) сторінки (включаючи рисунки і таблиці).

За наявності у авторів та наукового керівника наукового ступеню та вченого звання, їх вказують, використовуючи скорочення відповідно до ДСТУ 3582-97 (наприклад, професор - проф., доцент - доц., доктор - д-р, кандидат - канд., біологічних - біол., технічних - техн., географічних - геогр., фізико-математичних - фіз.-мат., тощо). У разі відсутності наукового ступеню вказується статус - аспірант, молодий учений, студент.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Статус
Назва установи/навчаль-ного закладу, курс
Контактні телефони
E-mail
Адреса для листування (з індексом)
Науковий керівник
Контактні телефони
E-mail
Співавтори
Назва доповіді
Секція конференції
Мета участі у конференції: (необхідне підкреслити)
Чи потрібен гуртожиток?
Чи потрібне офіційне запрошення?
Студент, аспірант, молодий учений
ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання
ПІБ, посада, наук. ступінь, вчене звання
Назва уста-нови/навчаль-ного закладу
- представлення доповіді з публікацією у збірнику конференції;
- тільки публікація у збірнику конференції (тільки для учасників з інших вищих навчальних закладів).
Так / Ні
Так (посада та ПІБ особи, на ім'я якої надсилати офіційного листа) / Ні.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия