www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Наукова конференція аспірантів, пошукувачів та...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Наукова конференція аспірантів, пошукувачів та магістрів "Облік, аналіз та контроль в системі управління  підприємницькими структурами"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.03.2013
Телефони(32) 258-22-43; +380 97 866-90-34; +380 96 952-17-28
Web-сторінкаoaconf@ukr.net

Дата проведення: 21-22 березня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 1 березня 2013 року

Організатори:
Національний університет "Львівська політехніка"
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра обліку та аналізу
Рада молодих вчених Інституту економіки і менеджменту

Тематичні напрямки:
1. Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення.
2. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.
3. Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.
4. Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю та їх використання в управлінні підприємницькими структурами.
5. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Умови участі:
Необхідно подати на електронну пошту оргкомітету такі матеріали:
1) заявку за наведеною формою. Файл назвати за прізвищем автора латинськими літерами, наприклад, Ivaniv_zayavka.doc.
2) тези доповіді. Файл назвати за прізвищем автора латинськими літерами, наприклад, Ivaniv_tezy.doc.;
3) сканований оригінал документа про сплату організаційного внеску.

Організаційний внесок: 30 грн. за одну повну сторінку тексту.

Оплата участі:
Організаційний внесок можна перерахувати у Благодійний фонд розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26007000001377 у ПАТ "Укрсоцбанк", м. Київ, МФО 300023, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати "За участь у Третій науковій конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів "Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами" і прізвище та ініціали учасника (-ів).

Вимоги до оформлення матеріалів:
Текст: в текстовому редакторі MS Word у форматі .doc.
Обсяг: тези доповіді 1-2 повних сторінок формату А4.
Шрифт: Times New Roman, 12 кегль через 1 інтервал, абзаци - 1 см.
Поля: з лівого боку 3 см, з усіх інших боків - 2 см.

Оформлення тексту: у верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора (авторів), шифр групи (для магістрів), назву кафедри (для аспірантів та пошукувачів), назву вищого навчального закладу, а також прізвище, ініціали, науковий ступінь, посаду наукового керівника. Нижче через рядок (великими літерами жирним шрифтом) - назва тез доповіді. Через рядок - основний текст, в кінці якого подається список використаної літератури з підзаголовком "Література". Список літератури подається з дотриманням бібліографічних вимог. Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках, наприклад: [3, с.10].

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.

Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Аспірант, пошукувач, магістр, (потрібне зазначити):
Кафедра та вищий навчальний заклад
Тема доповіді
Напрям
Науковий керівник (вказати прізвище,
ім'я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посаду)
Планую (потрібне зазначити):
1. виступити з доповіддю;
2. взяти учать як слухач;
3. заочна участь.
Є потреба в мультимедійному проекторі:
Координати для контакту:
Індекс
Адреса
Контактний телефон
Е-mail
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия