www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // XIII Всеукраїнська наукова конференція студентів і...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

XIII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених "Проблеми розвитку соціально-економічних систем у національній і глобальній економіці"
РубрикаКонференції
Дата проведення29.03.2013
Телефони+380 95 921-24-44
E-майлsmuef@rambler.ru

Дата проведення: 24-25 квітня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 29 березня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти й науки, молоді та спорту України
Донецький національний університет
Тернопільський національний економічний університет
Харківський національний економічний університет
Одеський державний економічний університет
Макіївський економіко-гуманітарний інститут
Приазовський державний технічний університет
Сумський державний університет

Тематичні напрямки:
- державно-правові аспекти розвитку економічних систем;
- інвестиційно-інноваційні механізми розвитку соціально-економічних систем;
- історія економіки;
- маркетинг: теорія й практика;
- міжнародні економічні відносини;
- національна економіка;
- прикладна економіка й бізнес-адміністрування;
- регіональна й галузева економіка;
- країнознавство;
- теорія й практика управління соціально-економічними системами;
- управління персоналом і економіка праці;
- фінансова діяльність суб'єктів господарювання;
- екологія;
- економіка підприємства

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Тези, заявку на участь і копію платіжного доручення про оплату оргвнеску в електронному варіанті направити за адресою оргкомітету.

Для студентів ДонНУ необхідно подати заявку на участь і тези за підписом наукового керівника (обов'язково), в електронному й роздрукованому видах у раду молодих учених економічного факультету ДонНУ, кім. 005.

Організаційний внесок:
- для студентів ДонНУ - 100 грн.,
- для студентів інших ВНЗ - 150 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок, включаючи малюнки, таблиці, список літератури. Файл із текстом тез подається тільки на диску (CD / DVD-RW) у форматах Doc, Rtf, текстовий редактор MS WORD 97-2003.

Файли повинні бути названі прізвищем автора (Іванов_тези, Іванов_заявка, Іванов_ квитанція).

Текст повинен бути вирівняний із двох сторін, набраний шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочний інтервал 1,5. Абзацний відступ - 10 мм. Редактор формул - MS Equation. Малюнки, повинні бути вставлені як об'єкт Малюнок MS Word. Поля - по 25 мм. Малюнки, формули й таблиці не повинні виходити за поля. Сторінки не нумеруються.

Текст тез повинен бути побудований за схемою: праворуч від центра сторінки Ф.И.О. авторів, на наступному рядку Ф.И.О. наукового керівника (підкреслювати), на наступному рядку праворуч від центру сторінки назва організації; назва тез через 1 рядок прописними літерами симетрично до тексту; через 1 інтервал з абзацного відступу основний текст доповіді.

Тези повинні мати наступні обов'язкові елементи (рекомендації ВАК України, опубліковані в бюлетені ВАК № 1, 2003 р.)
- визначення проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими й практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор;
- виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячена ця робота;
- формулювання цілей роботи;
- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів;
- висновки дослідження й перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

У випадку значних розбіжностей наданих тез із рекомендаціями, оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.

Заявка на участь:
ПІБ, посада
Назва доповіді
Обраний напрямок
Науковий керівник
Повна назва організації учасника
Домашня адреса учасника (з індексом)
Телефон, e-mail
Ви плануєте:
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия