www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнський семінар молодих учених та студентів...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнський семінар молодих учених та студентів "Участь України у глобалізаційних процесах"
РубрикаCемінари
Дата проведення05.04.2013
Адресавул. Севастопольська 21 / 4, ауд. 107, Актова зала Кримського економічного інституту ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
Телефони(652) 27-05-65
E-майлseminar_smu@ceikneu.edu.ua

Дата проведення: 23-24 квітня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 5 квітня 2013 року

Організатор:
Академія економічних наук України,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",
Кримський економічний інститут

Тематичні напрямки:
1. Стратегічні вектори участі України та її регіонів у глобалізаційних процесах соціально-економічного та екологічного розвитку.
2. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних процесів, участь у них України.
3. Глобалізація сталого розвитку у сучасних інтеграційних моделях.
4. Інноваційна та інвестиційна політика та практика в Україні та її регіонах: сучасний стан та можливості її активізації в умовах глобалізації.
5. Сучасний розвиток фінансово-кредитних відносин та обліково-аудиторської системи України та її регіонів.
6. Юридичні механізми забезпечення прав людини: становлення та розвиток в Україні та на міжнародній арені.
7. Державне регулювання ефективної реалізації економічного потенціалу України в умовах глобалізації.
8. Проблеми та перспективи запровадження інформаційних систем економічного розвитку.
9. Проблеми підготовки затребуваних фахівців для забезпечення кадрами національних та регіональних економічних систем.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Заявки на участь у семінарі (згідно з наведеним зразком), тези доповідей і копію платіжного документа про сплату за видання збірників тез семінару треба надіслати до
електронною поштою на адресу оргкомітету

Організаційний внесок: 80 грн

Оплата участі:
Платіжні реквізити:
ФОП Бровко А.А.
ОКПО: 2605211811
МФО: 351005
Р/Р: 26003052133200
в АКІБ "УкрСіббанк"
м. Харків
ІПН 2605211811
Призначення платежу: за видання збірників матеріалів семінару молодих учених та студентів КЕІ ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези доповідей подаються у форматі Microsoft Word document 2003 (шрифт Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см, без виставлення переносу; поля з усіх боків - 2,0 см, формули в редакторі Equation; рисунки, графіки, таблиці - в Microsoft Excel, у книжковій орієнтації, не повинні виходити за межі основного тексту).

Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центру, нумеруються в круглих дужках праворуч. Обсяг тез доповідей - 2-3 повні сторінки.

Назва файлів тез, заявки та квитанції на електронному носії повинна відповідати номеру
секції та прізвищу з ініціалами першого автора.Наприклад, 2ІвановаСА-тези.doc, 2ІвановаСА-заявка.doc та 2ІвановаСА-квитанція.doc або 2ІвановаСА-квитанція.jpg., тобтодруга секція.

При подачі тез доповідей студентами необхідно вказати відомості про наукового керівника та заповнити відповідні поля у заявці (зразок для
заповнення надається).

Рукопис повинно бути побудовано за такою
схемою:
- назва - великими буквами мовою оригіналу, жирним шрифтом, вирівнювання по центру рядка;
-один міжрядковий інтервал;
- прізвище, ініціали автора (авторів), із вказівкою наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи (ВНЗ), міста - мовою оригіналу, без скорочень і абревіатур, жирним шрифтом та курсивом, інтервал - 1,0, вирівнювання по правому краю;
- один міжрядковий інтервал;
- текст (без списку літератури), вирівнювання по ширині;
- нумерація сторінок - відсутня.

Редакційна колегія залишає за собою право (при необхідності) вносити зміни редакційного характеру без узгодження з автором. Рукописи, що оформлені у не відповідності до зазначених вимог та подані без заявки, не розглядаються.

Заявка на участь:
Форма для викладачів:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада, кафедра, організація (ВНЗ), без скорочень та абревіатур
Контактна адреса, індекс
Контактний телефон (моб., роб.) та e-mail
Назва відповідної секції семінару
Назва тез доповіді

Форма для студентів:
Прізвище, ім'я, по батькові
Курс, спеціальність, організація (ВНЗ), без скорочень та абревіатур
Контактна адреса, індекс
Контактний телефон (моб., дом.) та e-mail
Назва відповідної секції семінару
Назва тез доповіді
Науковий керівник (відомості про наукового керівника подаються за формою заявки для викладачів).
У якій формі планується взяти участь (відповідне позначити):
- виступити на пленарному засіданні;
- виступити на секційному засіданні;
- взяти участь як слухач;
- публікація тез доповіді (заочна форма участі).
Необхідна кількість примірників.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия